Duurzaamheid & Milieu

De provincie wil dat haar inwoners veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren. Nu en in de toekomst. De provincie zorgt hiervoor met vergunningverlening en handhaving. Daarnaast stimuleert de provincie initiatieven en innovaties die voor verduurzaming zorgen. De provincie draagt actief bij aan energiebesparing en aan de opwekking van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld zonne- en windenergie. Op die manier wordt de CO2-uitstoot verlaagd en is de provincie minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Ook richt de provincie zich op verdere verduurzaming van de economie door grondstoffen te hergebruiken en eindige grondstoffen te vervangen door herbruikbare. De provincie werkt hierbij samen met inwoners, gemeenten, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De provincie brengt belangrijke partijen bij elkaar en geeft het goede voorbeeld. Samen maken zij Noord-Holland in 2050 energieneutraal en circulair.

Actueel

  • Realistische PFAS-norm voor Noord-Holland

    (20 november 2019)

    In de provincie Noord-Holland is de norm voor PFAS aanzienlijk verruimd. Grond die voldoet aan de ondergrens mag vrij verplaatst worden. De provincie ...

  • Provinciale Staten steunen klimaatakkoord

    (18 november 2019)

    Een meerderheid van Provinciale Staten staat achter de maatregelen en afspraken uit het Klimaatakkoord. Provinciale Staten stemden maandag 18 november...

Kaart Provinciale milieuverordening

Kaart provinicale milieuverordening
Open de kaart Provinciale milieuverordening