WKO (Warmte Koude Opslag) Tool Nederland

De WKO (Warmte Koude Opslag) Tool Nederland laat in één oogopslag zien wat de mogelijkheden zijn voor de toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op iedere willekeurige locatie binnen Nederland.

Of bodemenergie mogelijk is hangt af van verschillende aspecten zoals uiteraard de kwaliteit van de bodem maar ook van onder andere grondwaterbeschermingsgebieden, natuurgebieden en archeologie.

De WKOtool geeft daarnaast aan wat de geschatte investeringskosten, energiebesparing en CO2-emissiereductie en terugverdientijd is van een bodemenergiesysteem op een zelf gekozen locatie. De tool is nadrukkelijk bedoeld als quickscan, het is geen vervanging van een haalbaarheidsonderzoek. De tool is geschikt voor iedereen die benieuwd is naar de mogelijkheden voor bodemenergiesystemen in zijn/haar regio: gemeenten, bedrijven, woningbouwcorporaties, burgers, verenigingen van eigenaren, adviseurs, etc.
 

Uitgelicht