Externe veiligheid

De provincie beheert de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen in hun omgeving.

Voor een deel van de bedrijven in Noord-Holland die werken met gevaarlijke stoffen (vaak de wat grotere bedrijven) is de provincie verantwoordelijk is voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze taken worden in opdracht van de provincie uitgevoerd door regionale uitvoeringsdiensten:

Provinciale risicokaart

De provinciale risicokaart toont locaties waar risicovolle activiteiten plaatsvinden.