Licht en donkerte

De provincie bevordert donkerte in gebieden buiten de steden en stimuleert minder verlichting binnen de steden.

Uitgangspunt is 'donker waar het kan, licht waar het moet'. Daarvoor gebruikt de provincie langs haar eigen wegen onder andere dimbare verlichting en ‘actieve wegmarkering’: alleen verlichting als er verkeer is. Daarnaast brengt de provincie partijen bij elkaar om informatie en kennis te delen.

Nacht van de Nacht

De provincie doet actief mee met de ‘Nacht van de Nacht’ en stimuleert anderen ook mee te doen. Kijk voor activiteiten op www.nachtvandenacht.nl. U kunt daar ook uw eigen activiteit aanmelden.

Sterren dichterbij

De provincie heeft de methodiek ‘Sterren dichterbij’ ontwikkeld. Hiermee kunnen partijen via een dialoog en concrete tips lichthinder verminderen en duisternis bevorderen. De methodiek is getest in de praktijk en iedereen mag hem gratis toepassen. Meer informatie staat op de website www.sterrendichterbij.nl.

Duisterniskaart

In 2012 heeft de provincie een duisterniskaart gemaakt. Er zijn 2 varianten van de kaart:

De duisterniskaart laat zien dat het noordelijke deel van Noord-Holland duidelijk veel donkerder is dan het zuidelijk deel van de provincie. De donkerste gebieden in Noord-Holland, Texel en de Wieringermeerpolder, behoren tot de donkerste van Nederland. Op 24% van het grondgebied is de Melkweg nog te zien. Duisternis verandert niet snel. Een nieuwe versie van deze kaart verschijnt daarom in 2018.

Uitgelicht

Beleidsdocumenten