Grafietregen

Bij een verwerkingsproces van Harsco op het terrein van Tata Steel in IJmuiden komt sinds voorjaar 2018 (grafiet)stof vrij. Deze grafietregen zorgt voor ongerustheid. De provincie werkt aan een oplossing in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de gemeenten, bewoners, GGD, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Harsco/Tata steel. Binnenkort starten 2 onderzoeken naar de luchtkwaliteit in de IJmond.

Actueel

Klachten

Klachten kunt u indienen bij het Klachtenpunt van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Overige vragen?

Neem voor overige vragen contact op via grafietregen@noord-holland.nl.