Grafietregen

Bij een verwerkingsproces van Harsco op het terrein van Tata Steel in IJmuiden komt sinds voorjaar 2018 (grafiet)stof vrij. Deze grafietregen zorgt voor ongerustheid. De provincie werkt aan een oplossing in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de gemeenten, bewoners, GGD, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Harsco/Tata steel. Binnenkort starten 2 onderzoeken naar de luchtkwaliteit in de IJmond.

Actueel

  • Tweede brief aan PS over depot oxykalkslik

    (18 maart 2019)

    Op 18 maart 2019 zijn Provinciale Staten (PS) geïnformeerd over een artikel in de Volkskrant van 17 maart 2019. Dit artikel gaat over de afdekking van...

  • Brief aan PS over depot oxykalkslik

    (12 maart 2019)

    Op 12 maart 2019 zijn Provinciale Staten (PS) geïnformeerd over een artikel in de Volkskrant van 12 maart 2019. Dit artikel gaat over een depot van ox...

Klachten

Klachten kunt u indienen bij het Klachtenpunt van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Overige vragen?

Neem voor overige vragen contact op via grafietregen@noord-holland.nl.