Overlast Tata Steel/Harsco

De activiteiten op het terrein van Tata Steel/Harsco zorgen voor ongerustheid. Het gaat daarbij om de stofoverlast door onder andere de verwerking van Roza-slak en de opslag van materialen. De provincie werkt aan een oplossing in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de gemeenten, bewoners, GGD, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Tata Steel/Harsco. Het project grafietregen en gezondheid van de RIVM en de monitoring van de luchtkwaliteit in de IJmond zijn gestart.

Actueel

Klachten

Klachten kunt u indienen bij het Klachtenpunt van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Overige vragen?

Neem voor overige vragen contact op via grafietregen@noord-holland.nl.

Uitgelicht

Documenten