Industrie en Gezondheid in de IJmond

De activiteiten op het terrein van Tata Steel/Harsco zorgen voor ongerustheid. Het gaat daarbij om de stofoverlast door onder andere de verwerking van Roza-slak en de opslag van materialen. De provincie werkt aan een oplossing in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de gemeenten, bewoners, GGD, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Tata Steel/Harsco. Het project grafietregen en gezondheid van de RIVM en de monitoring van de luchtkwaliteit in de IJmond zijn gestart.

Actueel

Klachten

Klachten over Tata/Harsco kunt u indienen via het klachtenformulier van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Voor vragen over Tata/Harsco kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst NZKG (telefonisch of via het contactformulier)

Overige vragen?

Neem voor overige vragen contact op met de provincie Noord-Holland via servicepunt@noord-holland.nl.

Uitgelicht

Documenten

2-wekelijkse update

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten 2-wekelijks over de ontwikkelingen rondom Tata Steel en Harsco Metals. Dit is ter uitvoering van motie M22-2019 van 17 juni 2019.

Deze documenten zijn ook te vinden via de vergaderkalender Natuur Landschap & Gezondheid.