Onderzoek gezondheid

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) start in opdracht van de provincie met een vervolgonderzoek naar gezondheid in de IJmond.

Onderdelen RIVM-onderzoek gezondheid in de IJmond 2019

Fase 1 van het project RIVM-onderzoek is in juli 2019 afgerond. Deze fase ging om een inventarisatie bestaande uit 3 onderdelen:

  • In de eerste fase zijn alle meldingen opgevraagd, gerubriceerd en beantwoord.
  • Daarnaast zijn verschillende gesprekken gevoerd met enkele regionale organisaties (zoals Dorpsraad Wijk aan Zee), huisartsen en de gemeente Velsen. Ook sprak het RIVM 3 keer met een focusgroep in de regio om vragen en zorgen van bewoners te verzamelen.
  • Daarna is door het RIVM op basis van de verzamelde informatie een onderzoeksvoorstel opgesteld voor de vervolgfase.

Fase 2. Het onderzoeksvoorstel voor vervolgonderzoek naar gezondheid in de IJmond is besproken met alle betrokkenen. De provincie heeft het onderzoeksplan vastgesteld en geeft het RIVM opdracht om te starten met een vervolgonderzoek, zie brief aan PS. Deze tweede fase bestaat ook uit verschillende stappen:

  • Een analyse van inhaleerbare stoffen op basis van data uit het luchtmeetnet.
  • Een inventarisatie van acute klachten.
  • Een analyse van de klachtenregistratie van regionale huisartsen.

Over andere opties voor mogelijk vervolgonderzoek wordt later een besluit genomen. De aanpak in fasen is belangrijk omdat vervolgstappen in veel gevallen afhankelijk zijn van informatie die in een vorige fase is verzameld en geanalyseerd.

Actuele informatie over de tweede fase van het onderzoek is binnenkort te vinden op de website van de RIVM.

Monitoring Luchtkwaliteit

Ook voert de provincie een project uit waarbij de luchtkwaliteit met sensoren wordt gemonitord. Daarbij is de hulp van de inwoners uit de IJmond nodig. Zij hebben apparatuur gekregen om thuis fijnstof en stikstofdioxide te meten. Dit project heet Hollandse Luchten. In januari 2019 stond hierover een uitgebreid artikel in het Noord-Hollands Dagblad. Bij de start van dit onderzoek, in april 2019, organiseerde de provincie bijeenkomsten voor bewoners. Meer informatie over het project is te vinden op de website Hollandse Luchten.
 

Uitgelicht