Onderzoek gezondheid

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert in opdracht van de provincie een onderzoek uit naar grafietregen en gezondheid.

Onderdelen RIVM-project grafiet en gezondheid 2019

Fase 1 van het project RIVM-onderzoek is een inventarisatie en bestaat uit 3 deelfasen, die deels tegelijkertijd kunnen lopen:

  • Voorwerk: voorafgaand aan de eerste gesprekken met bewoners worden meldingen opgevraagd en eerdere vragen gerubriceerd en beantwoord. Tegelijkertijd worden de eerste gesprekken ingepland.
  • Inventariseren vragen van bewoners: het RIVM voert gesprekken met enkele regionale organisaties (zoals Dorpsraad Wijk aan Zee, huisartsen) en de gemeente Velsen. Daarnaast spreekt het RIVM 3 keer met een focusgroep in de regio om vragen en zorgen van bewoners te verzamelen
  • Opstellen projectplan: op basis van de verzamelde informatie stelt het RIVM een onderzoeksvoorstel op voor de 2e fase.
  • Actuele informatie over deze fase van het onderzoek is te vinden op de website van de RIVM

Monitoring Luchtkwaliteit

Ook voert de provincie een project uit waarbij de luchtkwaliteit met sensoren wordt gemonitord. Daarbij is de hulp van de inwoners uit de IJmond nodig. Zij krijgen apparatuur om thuis fijnstof en stikstofdioxide te meten. Dit project heet Hollandse Luchten. In januari 2019 stond hierover een uitgebreid artikel in het Noord-Hollands Dagblad. Bij de start van dit onderzoek, in april, organiseert de provincie bijeenkomsten voor bewoners. Meer informatie over het project is te vinden op de website Hollandse Luchten.

Wilt u meedoen aan dit onderzoek, schrijf u dan in via het inschrijfformulier pilot Regio IJmond op de website van Hollandse Luchten.

Uitgelicht