Planning

Periode Omschrijving
Mei 2020 Besluit route elektriciteitskabel en locatie 150kV-schakelstation door Gedeputeerde Staten
Begin 2021 Ontwerp-inpassingsplan ter inzage
Medio 2021 Vaststelling inpassingsplan door Provinciale Staten
Begin 2022 Start uitvoering
Eind 2023 Netuitbreiding gereed

Uitgelicht