Vuurwerk

De overheid maakt onderscheid tussen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Consumentenvuurwerk wordt alleen tijdens de jaarwisseling afgestoken. De rest van het jaar is dit verboden. Professioneel vuurwerk is vuurwerk dat professionele bedrijven afsteken bij evenementen, zoals kermissen, televisieproducties en theatervoorstellingen.

Vergunningen

Opslag consumentenvuurwerk

De provincie gaat over opslagen van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk en over het ontbranden van professioneel vuurwerk. De provincie heeft de uitvoering van deze taak ondergebracht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dat betekent dat de omgevingsdienst hiervoor vergunningen verleent. Daarnaast houdt zij toezicht bij de opslagen. Meer informatie via vuurwerkteam@odnzkg.nl.

Vuurwerkevenementen

Als u vuurwerk wilt afsteken, moet u bekijken of het een effect heeft op de omgeving. Hiervoor is het belangrijk om te weten wat de afstand is van de locatie waar het vuurwerk wordt afgestoken tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied of beschermde natuurmonument.

Om een vergunning te krijgen, moet u aantonen dat het vuurwerk geen schadelijke effecten heeft op beschermde dieren binnen deze natuurgebieden. Dat ligt ook aan de periode waarin vuurwerk wordt afgestoken. Voor het afsteken van vuurwerk binnen het broedseizoen is meer ruimte vereist dan buiten het broedseizoen. Informatie hierover staat in het Afwegingskader vuurwerkevenementen in Noord-Holland en de Natuurbeschermingswet (pdf - 1,15 MB).

U kunt een vergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Meer informatie kunt u opvragen via vuurwerkteam@odnzkg.nl.