Digitale bereikbaarheid

Een aantal jaren geleden beschikten 18.000 adressen in het Noord-Hollandse buitengebied niet over snel internet. Omdat dit onwenselijk was, ontwikkelde de provincie hiervoor een zogeheten breedband beleid. De focus lag daarbij op de aanleg van glasvezel in deze buitengebieden. Liefst door de markt en zo nodig met behulp van steun van de provincie.

Het breedband beleid van de provincie heeft erin geresulteerd dat het aantal adressen zonder snel internet van 18.000 is gezakt naar minder dan 3.000 adressen. Deze adressen liggen geïsoleerd waardoor de aansluitkosten dermate hoog zijn dat aanleg vanuit de marktpartij in veel gevallen onrendabel is. 

Specifiek voor deze gebieden onderzocht de provincie de afgelopen jaren  mogelijkheden om de markt toch in beweging te krijgen, mits er ook een actieve bijdrage wordt geleverd door de gemeenten. Dat doet de provincie door, in kansrijke clusters van adressen, het voorwerk voor de markt uit te voeren zoals het bijeen brengen en organiseren van gemeente(n) en bewoners. 

Er blijft ongetwijfeld een restopgave bestaan omdat er adressen overblijven die voor de markt te duur zijn om op te pakken. Het Rijk wil op allerlei manieren inzetten op snel internet en het bieden van ondersteuning aan overheden en marktpartijen bij het tot stand brengen van snel internet door heel Nederland (het liefst met glasvezel, maar zo nodig met een draadloze verbinding). De provincie houdt de ontwikkelingen vanuit het Rijk in de gaten, voor de ‘restjes’ adressen ligt een nationale aanpak meer voor de hand. 

Rijksbeleid

Het kabinet wil dat alle huishoudens in Nederland eind 2023 kunnen beschikken  over een internetverbinding van tenminste 100 Megabit per seconde (Mbps) en een grote meerderheid over 1 Gigabit per seconde (Gbps). Om de voortgang van dat doel te monitoren heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een kaart laten maken. Hierop is van alle woonadressen van Nederland te zien of deze een internetverbinding hebben van tenminste 100 Mbps of 1 Gbps. Ook is te zien welk aandeel van de huishoudens van een gemeente of van een provincie inmiddels aan de doelstelling voldoet.

Voor de resterende adressen helpt de provincie waar nodig. Dat gebeurt in het contact met gemeenten, waterschap en de eigen dienst voor provinciale wegen. Is er een burgerinitiatief actief, dan stuurt de provincie aan op samenwerking.

Vragen?

Voor vragen over het Breedband Buitengebied Noord-Holland, neem contact op met Tessa de Boer, via e-mail: tessa.de.boer1@noord-holland.nl of telefoon: 06- 186 094 29.