Digitale bereikbaarheid

Op 18.000 percelen in het Noord-Hollandse buitengebied is nog geen snel internet mogelijk. Om in deze zogenaamde witte gebieden de aanleg van glasvezel mogelijk te maken, ondersteunt de provincie kansrijke initiatieven van bewoners en gemeenten. Het streven is om in 2020 deze adressen te hebben voorzien van een breedbandaansluiting van tenminste 100 Mbps.

Snel internet (breedband) is een basisbehoefte om mee te kunnen doen in de maatschappij. Of het nu gaat om het verantwoorden van de productie van een boerderij of het maken van huiswerk, zonder internet gaat het tegenwoordig niet.

Lokale initiatieven die in de witte gebieden breedband willen realiseren, wachten vaak op financiering. De provincie wil deze initiatieven ondersteunen door garant te staan voor de benodigde leningen. Dat mag alleen in die gebieden waar in de komende 3 jaar geen snel internet wordt aangelegd door commerciële bedrijven. Om dat na te gaan heeft de provincie eind 2017 een marktconsultatie uitgevoerd.

Tussenstand

Intussen is al veel werk verzet. Vanaf begin 2017 heeft de provincie lokale initiatieven op weg geholpen met een garantstelling in het vooruitzicht. Die garantie is in 2018 daadwerkelijk aan Breedband Hollands Kroon en Breedband Beemster verleend, dat zijn ruim 3.500 adressen.

Daarnaast wordt op bijna 10.000 adressen glasvezel aangelegd door een lokaal initiatief of een commerciële partij of zijn lokale initiatieven in gesprek met een commerciële partij.

Deze kaart geeft per gemeente een beeld van waar lokale initiatieven en marktpartijen actief zijn voor de aanleg van glasvezel. Het provinciale breedbandbeleid is gericht op snel internet voor witte buitengebieden en niet op de kernen. Op de kaart is het onderscheid tussen buitengebied en kernen zo goed mogelijk weergegeven, maar niet tot op straatniveau nauwkeurig. In het breedbandbeleid maakt de provincie wel gebruik van gegevens op adresniveau. Voor snel internet op (grotere) bedrijventerreinen is er een apart stimuleringsbeleid.

Voor de overgebleven witte gebieden houdt de provincie de optie open om alsnog via een vast-draadloos netwerk een snelle internetverbinding beschikbaar te krijgen. Daarnaast onderzoekt zij de mogelijkheid om er alsnog glasvezel door de markt te laten aanleggen. Als dat lukt, krijgt dat uiteraard voorrang. Door de relatief korte afschrijftermijn kan een vast-draadloos netwerk ook gezien worden als opstap naar een toekomstige aanleg van glasvezel.

Samenwerking met markt

Als marktpartijen aankondigen een glasvezelnetwerk te willen aanleggen in een gemeente, dan laat de provincie volgens haar breedbandbeleid de betreffende gemeente als wit gebied vervallen. Daarnaast maakt de provincie met de marktpartij afspraken over het tempo van verglazen. Het netwerk moet uiterlijk in 2020 operationeel zijn. De provincie helpt waar nodig in het contact met gemeenten, waterschap en haar eigen dienst over de provinciale wegen. Is er een burgerinitiatief actief, dan stuurt de provincie aan op samenwerking.

De ondersteuning is niet exclusief voor welke marktpartij dan ook. De provincie heeft het stimuleren van de aanleg van glasvezel in het buitengebied als uitgangspunt. Inmiddels is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Glasvezel Buitenaf en FiberNH. Deze overeenkomsten staan hiernaast onder Publicaties.

Werkwijze en criteria

Meer informatie over de gevolgde werkwijze en de criteria van de provincie staat in de ‘Visie en Uitvoeringsstrategie Breedband Noord-Holland’, ‘Werkwijze Garantstellingen Breedband Buitengebied Noord-Holland’ en ‘Uitgangspunten beoordeling BuCa’s (Business Cases) Noord-Holland’. Deze documenten staan hiernaast als download.

Vragen?

Stel vragen over Garantstellingen Breedband Buitengebied Noord-Holland aan Tessa de Boer, tessa.de.boer1@noord-holland.nl, 06 - 8609429.

Onderzoek

In het vorige coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ belooft de provincie om “de knelpunten van digitale ontsluiting in kaart te brengen en te onderzoeken op welke wijze glasvezel zo goed en breed mogelijk bereikbaar wordt in Noord-Holland.” Dit beleid wordt in de huidige coalitie voortgezet.

Daarvoor zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, te weten ‘Breedband in de provincie Noord-Holland’, ‘Strategisch plan Breedband in buitengebied NH’, ‘Volledige glasvezeldekking in de provincie Noord-Holland’ en de notitie ‘Snel Internet op Bedrijventerreinen in Noord-Holland’. Deze rapporten staan hiernaast als download.