Onderwijs en opleidingen

Campus: Gericht opleidingen in de regio

Het opzetten van een mbo-campusstructuur rondom techniek en technologie is de rode draad van het arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid van de provincie. Dit houdt in dat onderwijsinstellingen samen met ondernemers uit de regio binnen de campus relevante opleidingen ontwikkelen, events organiseren om techniek te promoten en (baan)projecten starten die aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Op deze manier worden gericht vakmensen opgeleid in de industrie waar een specifieke regio sterk en kansrijk in is.

De inhoud van het onderwijs is flexibel, zodat er beter op veranderingen op de arbeidsmarkt ingespeeld kan worden. De bestaande traditionele opleidingen zijn onvoldoende. Door de introductie van cross-over-opleidingen kunnen technologische ontwikkelingen sneller in het onderwijs worden opgenomen. Een cross-over-opleiding combineert techniek met een andere sector. Neem bijvoorbeeld de nieuwe opleiding zorgtechnicus die techniek en zorg met elkaar verbindt. Doordat niet-technische sectoren door de innovatieve ontwikkelingen steeds meer en vaker met technologie te maken krijgen, ontstaan er nieuwe functies. De cross-over-opleidingen maken het voor studenten gemakkelijker een baan te vinden en leveren aan werkgevers de vakmensen die ze nodig hebben.

Campus opleidingen Noord-Holland

Bestaande campussen zijn Techport Campus IJmond, AgriTech Campus in de regio Hoorn, Maritime Campus in de regio Den Helder, Amsterdam Green Campus Science Park, Food & Proces Tech Campus in de Zaanstreek en Groen onderwijscentrum in de regio Aalsmeer. Vanuit deze campussen vindt voorlichting plaats op basisscholen en voortgezet onderwijs om de interesse in techniek en technologie aan te wakkeren, worden praktijkgerichte opleidingen ontwikkeld, wordt via House of Skills om- her- en bijscholing gegeven om bestaand personeel up-to-date te houden en worden bedrijven geholpen bij het innoveren door middel van onder meer challenges en fieldlabs.

Er is gekozen voor mbo-niveau omdat hier de grootste tekorten zijn. Doel is om uiteindelijk hbo en wo er ook bij te betrekken en deze opleidingen beter op elkaar te laten aansluiten, zodat studenten makkelijker kunnen doorstromen. Soms gebeurt dit al.

Daar waar nog geen campus is opgezet, staat de ontwikkeling niet stil. Initiatieven met hetzelfde doel, die leerlingen opleiden en uitdagen, zijn in de metropoolregio Amsterdam XR-lab, NexTechnician Mobiliteitstechniek, Vakschool Technische Installaties (VTi), House of Hospitality en Nieuw-West Airport Express, en in Haarlem het project Smart Makers Education.

Smart Makers Education

Het idee voor het project Smart Makers Education is ontstaan in de 3D Makers Zone, een centrum voor innovatieve technieken in Haarlem. In de 3D Makers Zone worden Smart Technologies zoals 3D-printing, robotica en big data bruikbaar gemaakt voor het bedrijfsleven. Smart Makers Education is een samenwerkingsverband van bedrijven en het ROC Nova College in Hoofddorp om jongeren te interesseren voor een beroep in de ICT of techniek. Ook wordt toekomstgericht onderwijs ontwikkeld en worden docenten getraind en studenten opgeleid in de laatste ontwikkelingen op het gebied van Smart Technology.

Vakschool Technische Installaties (VTi)

Goed geschoolde technici in de installatietechniek in Amsterdam zijn schaars. Ook hier sluiten de vaardigheden en kennis van leerlingen onvoldoende aan op de kwaliteitseisen en de innovatiewensen van werkgevers. Daarom is door het bedrijfsleven, het beroepsonderwijs, brancheverenigingen en de gemeente Amsterdam de Vakschool Technische Installaties ontwikkeld. VTi laat vmbo-leerlingen workshops volgen bij verschillende installatiebedrijven in de regio om interesse voor installatietechniek te stimuleren. Ook krijgen mbo-studenten speciale skillstrainingen waarbij bestaande schoolvakken worden gekoppeld aan de praktijk. Daarnaast biedt VTi scholingsdagen aan werkzoekenden die willen instromen in technische functies. Interesse? Neem contact op via de website van VTi.

Bekijk hier een video over het succes van Vakschool Technische Installaties.

Innovatie en experimenteren: challenges, makathons en fieldlabs

Fieldlabs

Verschillende campussen hebben het predikaat ‘Smart Industry-fieldlab’ gekregen van de overheid. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry-technologieën en nieuwe producten ontwikkelen, testen, implementeren en leren toepassen. Het is een proeftuin waarin het draait om samenwerken en kennisdelen. Voorbeelden van fieldlabs zijn Techport in IJmond en de 3D Makers Zone in Haarlem.

Makathons en challenges

Multidisciplinaire teams van studenten, startups en ondernemers die zich 3 dagen ‘opsluiten’ om zich te buigen over uitdagende vraagstukken om tot slimme oplossingen te komen. Het gebeurt steeds vaker en is een nieuwe manier om innovatie te versnellen. In de 3D Makers Zone gebeurt dit tijdens zogeheten makathons. Bijgestaan door experts werken studenten en ondernemers samen om oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld duurzame mobiliteit. Het winnende team krijgt een geldbedrag om het concept verder uit te werken. Techport Campus doet hetzelfde onder de noemer challenge. Zij dagen teams uit om met oplossingen te komen die kunnen worden geïmplementeerd in bijvoorbeeld de off shore windenergiemarkt.

Onderwijs en opleidingen campus Den Helder

Goede voorbeelden

Als werkgever en opdrachtgever wil de provincie Noord-Holland het goede voorbeeld geven met haar personeels- en inkoopbeleid. Er wordt daarom gewerkt met Social Return in het inkoopbeleid. Daarmee kan de provincie de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Daarnaast worden initiatieven met (boven)regionale impact die het goede voorbeeld geven ondersteund. Voorbeelden zijn:

Het 200-banenplan

In 2014 is de provincie samen met jeugdzorginstanties en gemeenten begonnen met het 200-banenplan om jongeren (16 tot 23 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. In nog geen 4 jaar tijd zijn geen 200, maar bijna 300 jongeren begeleid naar een baan, school of een dagbesteding op bijvoorbeeld een zorgboerderij, kringloopwinkel of gesubsidieerde werkervaringsplaats. In het 200-banenplan ligt de nadruk op de sector techniek. 50 jongeren werden richting de techniek begeleid in samenwerking met Talent voor Techniek.

Uitgelicht