Op zoek naar personeel?

Net als de technologie verandert ook de vraag naar personeel. Door de snelle technologische vernieuwingen ontstaan nieuwe functies waarvoor specifieke kennis nodig is en verdwijnen bestaande functies.

Werkgevers kunnen zich aansluiten bij verschillende initiatieven zoals House of Skills of Vakschool Technische Installaties (VTi) om te helpen bij het opleiden van vakmensen die passen bij hun innovatiewensen. Hiermee zijn zij verzekerd van het juiste personeel en worden de baankansen van de deelnemers vergroot.

TechniekRaad

Om het Techniekpact uit te voeren is regionaal de TechniekRaad Noord-Holland opgezet. Dit is een samenwerkingsverband van ondernemers van 4 brancheorganisaties: Bouwend Nederland, Vereniging FME, Koninklijke Metaalunie en Uneto-VNI. Sinds 1 januari 2016 zijn ook producenten van voedings- en genotmiddelen en chemische producten (de procesindustrie) aangesloten. Deze partijen vertegenwoordigen ongeveer 4.000 bedrijven in Noord-Holland. Zij zetten zich in voor verbinding en versterking van activiteiten die gericht zijn op de aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt. 

Arbeidsmarktcijfers

De TechniekRaad brengt jaarlijks een zogenaamd visiedocument uit met daarin de meest actuele (technische) arbeidsmarktcijfers in Noord-Holland. Dit biedt meer inzicht in de vraag van de arbeidsmarkt, het aanbod vanuit het onderwijs en waar tekorten zijn. Met deze kennis gaat de TechniekRaad samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven aan de slag. Ze ontplooien activiteiten die de doorstroming van personeel op de arbeidsmarkt verbeteren en die leiden tot voldoende en goed opgeleide technische vakmensen.

Arbeidsmarktcijfers Noord-Holland

TerraTechnica

Het samenwerkingsplatform TerraTechnica in Noord-Holland-Noord is door de Techniekraad in het leven geroepen om het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen aan elkaar te koppelen om samen te experimenteren op het gebied van duurzame energie. De regio is internationaal bekend om haar innovatieve oplossingen voor duurzame energie en met dit platform krijgen de ontwikkelingen een extra boost om de innovatie te versnellen. Startups komen hier tot leven en nieuwe ideeën krijgen de kans uit te groeien tot succesvolle producten. Studenten van technische en niet-technische studierichtingen worden actief betrokken bij het zoeken naar gouden formules voor het bedrijfsleven. Binnen het onderwijs wordt ook de kennis over digital science, big data en data science (Smart Technology) verder uitgediept.

House of Skills

Het is belangrijk dat er ook aandacht is voor het opleiden van oudere werknemers en werkzoekenden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorkomen moet worden dat zij langs de zijlijn komen te staan, doordat zij achterblijven bij de technologische ontwikkelingen of het technische werk fysiek niet meer aankunnen. Het is zonde om hun kennis en ervaring verloren te laten gaan. Met de huidige groei van de economie en de ontgroening van de arbeidsmarkt is iedereen hard nodig. Permanente educatie, een leven lang leren, is enorm belangrijk.

Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, wordt gebouwd aan het House of Skills. Sociale partners, onderwijs, overheden en het bedrijfsleven in de metropoolregio Amsterdam werken samen om mensen van krimp- naar groeisectoren te begeleiden. Lager- en middelbaar opgeleide werkenden en werkzoekenden die vooruit willen op de arbeidsmarkt en zich verder willen ontwikkelen, kunnen bij House of Skills terecht voor toekomstgerichte bij-, her- of omscholing. Deze verschilt van de huidige landelijke organisatie van om- en bijscholen, want die voldoet niet meer. Neem bij interesse contact op via de website van House of Skills.

Werkgevers kunnen zich aansluiten bij House of Skills. Daarnaast zijn ze hier aan het juiste adres om te laten onderzoeken of de opbouw van hun personeelsbestand wel voorbereid is op de snelle technologisering en digitalisering. Neem contact op via de website van House of Skills. Er worden vervolgens mogelijkheden geboden om werknemers bij of om te scholen via bijvoorbeeld House of Digital.

Op zoek naar personeel

Monitor Arbeidsmarkt

De provincie monitort samen met alle belanghebbenden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo kunnen mismatches tussen vraag vanuit de markt en aanbod vanuit het onderwijs op tijd gesignaleerd worden. De monitor Arbeidsmarkt Noord-Hollandse Regio’s biedt gegevens per regio. Dit is belangrijk, omdat lager- en middelbaar geschoolden bereid zijn tussen de 30 en 40 kilometer naar een opleiding of werk te reizen. Binnen deze afstand moeten vraag en aanbod voor de meeste opleidingen en werkplaatsen op elkaar afgestemd zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar voor de regio kenmerkende bedrijfssectoren waar veel werkgelegenheid zit. Door regionaal te kijken kan verder de steeds veranderende demografische ontwikkeling en samenstelling van de beroepsbevolking in de gaten gehouden worden.

Werk en de luchthaven

Het project Werk en de luchthaven is het vervolg op Nieuw-West Airport Express. Na twee succesvolle edities van het project Nieuw-West Airport Express heeft de provincie Noord-Holland besloten hiermee door te gaan maar dan onder een de naam ‘Werk en de Luchthaven’. Via de twee edities van Nieuw West Airport Express hebben zeker 235 deelnemers hun weg gevonden naar werk op de luchthaven maar ook daarbuiten. Vanaf nu kunnen niet alleen inwoners uit Amsterdam Nieuw-West aan een baan worden geholpen op Schiphol, maar kunnen ook inwoners uit bijvoorbeeld Haarlemmermeer, Zaanstad of de IJmond meedoen. Denk aan banen als service agent tot verkoper en van bagagemedewerker tot beveiliger.

Bekijk de video.

 

Uitgelicht