Werkambassadeur

John Herfkens is werkambassadeur voor de provincie Noord-Holland. Hij vertegenwoordigt de provincie op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs.

De provincie vindt het belangrijk dat er een goede aansluiting is tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Een goede samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid is essentieel voor een goed aanbod van arbeid.

De werkambassadeur zet zich in om arbeidsmarkt en beroepsonderwijs en overheden aan elkaar te verbinden. Hij richt zich vooral op sectoren die zich bezighouden met energietransitie, verduurzaming van de havens en de transformatie van de agrarische sector. Een inclusieve arbeidsmarkt is een belangrijk uitgangspunt.

De werkambassadeur signaleert ontwikkelingen en agendeert deze bij het college van Gedeputeerde Staten. Hij speelt een belangrijke rol bij toekomstgericht opleiden én ondernemen in Noord-Holland.

John Herfkens volgt Dook van den Boer op die in 2016 werd benoemd als eerste werkambassadeur in Noord-Holland.

Contact: werkambassadeur@noord-holland.nl of john.herfkens@noord-holland.nl

Werkambassadeur John Herfkens
Werkambassadeur John Hefkens

Uitgelicht