Datacenterstrategie

Noord-Holland wil het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa worden.

De concept-datacenterstrategie van juni 2021 is door de provincie aangepast naar aanleiding van gesprekken met verschillende betrokken partijen over de conceptstrategie. Het uitgangspunt van de strategie blijft onveranderd: Noord-Holland wil het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa worden.

Alleen op bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon kunnen nog nieuwe datacenters worden gevestigd. Daarnaast wordt het verplicht dat de gemeenten waar datacenters zich nog kunnen vestigen met de provincie afspraken maken over de manier waarop de datacenters worden ingepast in het landschap en over het gebruik van energie, water en het benutten van restwarmte. Met de datacentersector maken we aanvullende afspraken over duurzaamheidsprestaties. Via vergunningverlening, toezicht en handhaving sturen we op naleving van de regels in bestemmingsplannen en op het gebied van milieu.

De Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 is op 31 januari 2022 door Provinciale Staten vastgesteld. Daarmee stelt Noord-Holland als eerste in Nederland een datacenterstrategie vast, die landelijk navolging verdient.

Download de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024 (pdf, 18MB).