Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds

De provincie Noord-Holland stelt 100 miljoen euro beschikbaar om de economische en maatschappelijke effecten van de uitbraak van corona te verzachten. Het economisch herstel- en duurzaamheidsfonds wordt de komende jaren ingezet voor minder CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving, steun aan de culturele en maatschappelijke sector en voor meer en goed geschoold personeel voor de technische sector.

Actueel

Informatie en contact

Vragen of behoefte aan meer informatie over een van de regelingen? Stuur een e-mail naar: herstelfonds@noord-holland.nl.

 

Uitgelicht