Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds

De provincie Noord-Holland stelt 100 miljoen euro beschikbaar om de economische en maatschappelijke effecten van de uitbraak van corona te verzachten. Het economisch herstel- en duurzaamheidsfonds wordt de komende jaren ingezet voor minder CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving, steun aan de culturele en maatschappelijke sector en voor meer en goed geschoold personeel voor de technische sector.

Actueel

Informatie en contact

Vragen of behoefte aan meer informatie over een van de regelingen? Stuur een e-mail naar: herstelfonds@noord-holland.nl.

 

Lees het online magazine

“Er blijken toch dingen mogelijk te zijn, in een tijd waarin niets mogelijk lijkt.” In het magazine Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds vertellen 7 organisaties hoe het economisch - herstel en duurzaamheidsfonds de effecten van de coronacrisis verzacht.

Cover magazine herstel- en duurzaamheidsfonds
Klik op de afbeelding om het magazine te openen.

Uitgelicht