Verduurzaming bebouwde omgeving

Corona zorgt voor minder investeringen en vertraging in projecten die bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. De provincie wil daarom een deel van het herstelfonds gebruiken om de verduurzaming op gang te houden en tegelijk te zorgen voor economische activiteit en herstel. Ontzorgen van woningeigenaren en ondernemers op bedrijventerreinen die gezamenlijk hun panden willen verduurzamen kan bijvoorbeeld veel voordeel bieden.

De provincie richt zich op 4 doelgroepen:

1. Particuliere woningeigenaren

De provincie laat een onderzoek uitvoeren naar de opties om particuliere woningeigenaren te ondersteunen en wat onze rol daarin kan zijn.

2. Corporaties

Er is een subsidieregeling om woningcorporaties te stimuleren samen te werken bij het innovatief verduurzamen van de huurwoningen. Aanvragen is nog mogelijk.

3. Bedrijventerreinen

De provincie is gestart met  5 pilots op bedrijventerreinen om de samenwerking te verbeteren en ondernemers te ontzorgen als zij willen verduurzamen.

5 pilots

De provincie is gestart met  5 pilots op bedrijventerreinen om de samenwerking te verbeteren en ondernemers te ontzorgen als zij willen verduurzamen.

Verduurzaming

Het verduurzamen van bedrijventerreinen is belangrijk om de CO2 uitstoot te verminderen. De provincie Noord-Holland wil met een subsidie de verduurzaming op Noord-Hollandse bedrijventerreinen stimuleren. De subsidie kan worden verstrekt aan: gemeenten, parkmanagementorganisaties, samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemers en/of vastgoedeigenaren. Lees meer over subsidie HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland.

4. Maatschappelijk vastgoed

Ontzorgingsprogramma

De provincie voert het programma ‘Ontzorgen verduurzaming maatschappelijke vastgoed’ uit. Duurzaamheidscoaches spreken vanaf april met eigenaren van onder meer dorpshuizen en sportbedrijven over verduurzamingsplannen. Mede op basis van de uitkomsten wordt een subsidieregeling opgesteld. 

Verduurzaming sportaccommodaties

Er is subsidie voor sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen. De provincie geeft subsidie voor de kosten van de volgende investeringen, voor zover deze leiden tot verduurzaming van een sportaccommodatie: LED verlichting, zonnepanelen en het aanbrengen en/of verbeteren van isolatiemateriaal. Lees meer over subsidie Verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland.

Verduurzaming culturele instellingen 

Er is een subsidie voor provincie culturele instellingen waarmee de provincie wil stimuleren te investeren in energiebesparings-maatregelen en/of het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen. De subsidie is bedoeld voor onder andere musea, poppodia en theaters. Lees meer over subsidie Verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland.

Dorps-en buurthuizen

Dorps- en buurthuizen kunnen subsidie aanvragen voor de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen die door de duurzaamheidscoaches uit het ontzorgingsprogramma zijn geadviseerd. Dit geldt ook voor verduurzamingsmaatregelen die uit een (erkende) energiescan volgen. De regeling waarmee dat kan stellen wij begin 2022 open.

Vragen of behoefte aan meer informatie over een van de regelingen? Stuur een e-mail naar: herstelfonds@noord-holland.nl.

nieuwbouwwoning