Verduurzaming bebouwde omgeving

Corona zorgt voor minder investeringen en vertraging in projecten die bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. De provincie wil daarom een deel van het herstelfonds gebruiken om de verduurzaming op gang te houden en tegelijk te zorgen voor economische activiteit en herstel. Ontzorgen van woningeigenaren en ondernemers op bedrijventerreinen die gezamenlijk hun panden willen verduurzamen kan bijvoorbeeld veel voordeel bieden.

De provincie richt zich op 4 doelgroepen:

 • Particuliere woningeigenaren
  De provincie laat een onderzoek uitvoeren naar de opties om particuliere woningeigenaren te ondersteunen en wat onze rol daarin kan zijn.
 • Corporaties
  Er is een subsidieregeling om woningcorporaties te stimuleren samen te werken bij het innovatief verduurzamen van de huurwoningen. Aanvragen is nog mogelijk.
 • Bedrijventerreinen
  De provincie start 5 pilots op bedrijventerreinen om de samenwerking te verbeteren en ondernemers te ontzorgen als zij willen verduurzamen.
 • Maatschappelijk vastgoed
  De provincie voert het programma ‘Ontzorgen verduurzaming maatschappelijke vastgoed’ uit. Duurzaamheidscoaches spreken vanaf april met eigenaren van onder meer dorpshuizen en sportbedrijven over verduurzamingsplannen. Mede op basis van de uitkomsten wordt een subsidieregeling opgesteld. 

Vragen of behoefte aan meer informatie over een van de regelingen? Stuur een e-mail naar: herstelfonds@noord-holland.nl.

nieuwbouwwoning

Uitgelicht