Versterken technische sector

Voldoende en goed geschoold technisch personeel is essentieel voor verduurzaming. De provincie wil voorkomen dat door corona mensen in de technieksector ontslag krijgen en niet meer terugkeren in die sector. Daarvoor is begeleiding van werk naar werk nodig. Daarnaast is de behoefte aan technische medewerkers zo groot dat ook instroom vanuit andere branches nodig is. Dat biedt mogelijkheden voor mensen uit andere sectoren die door corona hun baan verliezen.

De provincie wil drempels wegnemen waar mensen en bedrijven in de technieksector tegenaan lopen. Hiervoor zijn oriëntatie-, opleidings-, en ondersteuningsvouchers aangedragen. Er zijn 3 projecten gestart: 

  • Een Servicepunt Techniek (SPT), gericht op het matchen en opleiden van kandidaten en werkgevers tussen (en door) de 4 aangesloten techniekbranches en hun Opleidings- en Ontwikkelfondsen (O&O).
  • Een Mobiliteitspunt Zaancampus voor zij-instroom in samenwerking met andere mbo-techniekcampussen. Het project richt zich op oriëntatie en opleiden vanuit aangesloten ROC’s en bedrijfsopleiders in de campussen.
  • Een kleinschalig pilot-project Wijkcentrum verduurzaming in Heerhugowaard met ROC HorizonCollege. Technische mbo‘ers worden via leer-werkervaringsplekken ingezet bij praktijk van die wijkaanpak.

De inschatting is dat hiermee tussen de 500 en 1000 mensen van werk of uitkering naar werk geholpen kunnen worden.

Vragen of behoefte aan meer informatie over een van de regelingen? Stuur een e-mail naar: herstelfonds@noord-holland.nl.

Monteur
 

Uitgelicht