Steeds meer lijnen en stations op de metrokaart

De Werken & Ontwikkelen 2030NH wisseltrofee gaat ieder half jaar naar een project of initiatief dat een grote bijdrage levert aan de ambities in het gelijknamige manifest.

De winnaar van het voorgaande jaar reikt traditiegetrouw de prijs uit aan de volgende winnaar. Met winnaars Tim van der Voord en Gerik ten Berge van Smart Makers Academy kijken wij terug op een periode van versnelling na het winnen van de prijs, voordat zij op 29 juni 2023 de wisseltrofee doorgeven.

Smart Makers Academy is ontstaan uit een Publiek Private Samenwering (PPS) en versnelt de digitalisering binnen bedrijven met het oog op een hogere arbeidsproductiviteit: innoveren met digitale technologie. Hoe? Via metrolijnen en regionale academies. Tim van der Voord, bedenker van het metrolijn-concept: “het concept is visueel, de metafoor is herkenbaar, dat maakt dat het populair is”. Dat vond ook de jury van de wisseltrofee. Bovendien had de jury veel waardering voor het ‘open karakter waarmee partners zich als academy aan kunnen sluiten en hiermee komen tot een businessmodel dat heeft geleid tot een verduurzaming na de periode van PPS.’

Een ambitie van 40 academies in Nederland

Langs zogenaamde metrolijnen, een combinatie van leren en innoveren via korte krachtige leerinterventies (nanomodules), vergaren bedrijven en medewerkers inspiratie en kennis om de volgende stap te zetten in digitalisering binnen het bedrijf. De ambitie is een afname van 50.000 stations, ofwel nanomodules, via 40 academies te realiseren eind 2026. “We hebben nu 7 academies en er zitten er nog minstens 10 in de pijplijn, dat aantal gaan we redden,” zegt Van der Voord.

Steeds meer lijnen en stations op de metrokaart
Tim van der Voord van Smart Makers Academy, bedenker van het metrolijn-concept (foto: TechniekPact).

“Zeker in het begin heeft de wisseltrofee extra aandacht gevestigd op wat we aan het doen zijn in Haarlem en Noord-Holland. Ook was het winnen van de prijs een stukje waardering en erkenning voor onszelf: we zijn de juiste dingen aan het doen. Dat dit werd gedeeld door alle aanwezigen, was een van de mooiste dingen die ik uit het winnen van de trofee heb gehaald. Naast dat het ook ter plekke al leads heeft opgeleverd.”

Opschaling landelijk én regionaal

Van der Voord is nu bezig met de opschaling van het concept, dat inmiddels onderdeel is van het landelijke smart industry programma. Ook via de branches krijgt Smart Makers Academy met haar metrolijnen en academies veel meer exposure. Het concept is verpakt in een franchisemodel dat eenvoudig uitgerold kan worden. Andere PPS-en, zowel binnen de regio als in andere regio’s, kunnen het concept adopteren om mkb-bedrijven te ondersteunen in de digitale transformatie via Leven Lang Ontwikkelen en innoveren. In de CAO Metalektro is Smart Makers Academy inmiddels opgenomen, een mooi resultaat en een van de vruchten van de opschaling.

In Noord-Holland heeft Gerik ten Berge het stokje van Van der Voord overgenomen, nu deze zich focust op de landelijke opschaling. Ten Berge: “ik stapte in op het moment dat we de wisseltrofee ontvingen. Dat was een mooie binnenkomer.” Het concept van de metrolijnen ondergaat een groeiende bekendheid. “Je ziet nu dat als PPS-en plannen maken en aandacht willen geven aan Leven Lang Ontwikkelen, zij het concept van de metrolijnen een heel mooi instrument vinden waarop ze kunnen aan sluiten. Ik ervaar dat bij meerdere PPS-en, en sterker nog in een aantal projectplannen staan de metrolijnen ook benoemd. Dat is mede te danken aan het feit dat het concept exposure heeft gekregen.” 

Een uitgebreid metronet

Niet alleen landelijk wordt het concept opgeschaald, ook in de regio is te zien dat door nauwe samenwerking tussen PPS-en de metrolijnen zich uitbreiden. Dit opent een blik naar de toekomst en houdt de belofte dat het een heel mooi metronet wordt. 

Steeds meer lijnen en stations op de metrokaart
Gerik ten Berge, programmamanager Smart Makers Academy, licht de metrokaart toe (foto: TechniekPact).

Vanuit Techport zijn er 2 projectvoorstellen gericht op tiny machine learning en waterstofeconomie waarin binnen het onderdeel opleiden wordt aangehaakt op ons concept. TechValley heeft samen met Techlands skillsbased trainingen ontwikkeld op het gebied van Robotica. Die zouden ook erg goed toegevoegd kunnen worden aan het metrolijnenstelsel van de Smart Makers Academy,” zegt Ten Berge. “Met 3D Makers Zone in Haarlem hebben we afgelopen jaar ingezet op metrolijnen in de hoek van metalektro rond 3D printen en smart maintenance. Die zijn we nu aan het verbreden naar de bouwsector in samenwerking met Bouwend Nederland, Nova College en InHolland. Gezamenlijk verkennen we waar nu de grote groep, dus niet de koplopers, in de bouwsector behoefte aan heeft waar het gaat om digitalisering. Daarin werken we ook samen met Bouwlab R&Do, dat nieuwe innovaties en technische mogelijkheden onderzoekt en direct laagdrempelig toepasbaar maakt binnen de bouw.”

Jacht op meer deelnemers en verdere verduurzaming

“De aandacht gaat de komende periode vooral uit naar het kleinere mkb, dus tot 100 medewerkers,” zegt Ten Berge. Deze groep bedrijven heeft vaak zelf niet de capaciteit in huis om een volledig opleidingsprogramma op te zetten en juist voor deze groep is het prettig aan te kunnen haken op een programma. Zodat ook zij de digitale transformatie binnen hun bedrijf op een professionele manier kunnen doormaken, en de digitalisering-skills van hun medewerkers verhogen.

Smart Makers Academy zelf staat voor de uitdaging om een nog grotere impact te maken. “Iedereen is gecharmeerd van het concept, de infrastructuur staat, nu is het belangrijk om een budget te realiseren waarmee we voor meerdere jaren mogelijkheden kunnen ontplooien,” zegt Ten Berge. “Dat vraagt om meer deelnemers, opschaling én structurele financiering.”

Op 29 juni 2023 geeft Van der Voord de wisseltrofee Werken & Ontwikkelen 2030 door. “Mede-jureren vind ik net zo eervol als het ontvangen van de prijs; het gevoel onderdeel te zijn van deze beweging en mijn visie te mogen delen. De volgende winnaar verdient dezelfde waardering en erkenning en is hét voorbeeld van waar we in Noord-Holland voor staan met het manifest.

Ontwikkelcoalitie MKB-route innovatief ondernemen

In de actieagenda van het Manifest Werken en Ontwikkelen 2030 Noord-Holland , is de Smart Makers Academy en bijbehorend metrostelsel opgenomen als ontwikkelcoalitie 6: MKB-route innovatief ondernemen. Doel van deze ontwikkelcoalitie is het innovatief vermogen vergroten van (achterblijvende) bedrijven. Zodat ook zij de stimulans krijgen voor een Leven Lang Ontwikkelen gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers voor de klimaatopgave.

Steeds meer lijnen en stations op de metrokaart
Foto: TechniekPact