In- en doorstroom & techniekpromotie

Het is nodig om techniek in het onderwijs te profileren en de technische sector en de regio als aantrekkelijk leer-werkgebied neer te zetten. Zo vergroten we de instroom in technische en technologische opleidingen en banen.

Techniekpromotie

Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf, 4,9 MB)

Om dat te bereiken spreken zowel overheden, onderwijs als bedrijven op dezelfde manier over technisch onderwijs. Bijvoorbeeld door de 7 werelden van techniek en het beta-mentalitymodel te gebruiken. Daarnaast is er in 2030 er sprake van een doorlopende leerlijn techniek en technologie. Dit onderwijs is actueel en kinderen leren ook buiten de school. Daarom hebben alle regio’s een Promotie-events Techniek (PET) (primair onderwijs) en TecHYourTalent-aanpak (voortgezet onderwijs) met een lesprogramma en onderwijsondersteuning door bedrijven. In 2030 zijn techniek, technologie en digitalisering onderdeel van alle vakken op elk niveau. De publiek-private samenwerkingen spelen een belangrijke rol in de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, instroombevordering, verbinden van sub-regio’s en innovatie van de beroepspraktijk.

Acties

  1. Het masterplan en Techniek NHN zorgen dat alle acties rondom het versterken van techniek en technologie-onderwijs binnen de provincie worden afgestemd.
  2. In 2021 is een startnotie opgesteld voor Techniekpromotie (zie actie 9 in het manifest Werken en Ontwikkelen 2030). De betrokken partijen onderzoeken en ontwikkelen:
    a.    Doorontwikkeling van de PET, inclusief deelname van ouders en breder trekken naar een Technologie-event in de regio.
    b.    Een Noord-Hollandse campagne om werken en leren in techniek & technologie te stimuleren.
    c.    Een doorlopende leerlijn techniek & technologie.
  3. In 2022 is een aanjager aangesteld die een voorstel kan geven waarmee alle partijen binnen het ecosysteem de volgende stap kunnen maken. Bovendien wordt de ontwikkelcoalitie verbonden aan landelijke initiatieven binnen techniekpromotie. De uitkomsten hiervan worden gepresenteerd tijdens de Technologietafel op 14 december 2022.

Uitgelicht