Werkend ecosysteem & campusvorming

We moeten de krachten in het netwerk bundelen om de klimaatambities te halen. Dat kan door clustering op een bepaalde locatie, samen leren, samenwerkingsmogelijkheden benutten en de effectiviteit vergroten. We willen door de hele provincie de meeropbrengst verbeteren die voorkomt uit activiteiten rond kiezen, leren, werken en innoveren in de techniek en de technologie.

Ecosysteem

Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf, 3,7 MB)

Daarom zijn gemeenten, bedrijven en onderwijs in 2030 in verschillende regio’s mede-eigenaar van de campussen. Dat zijn campussen, broedplaatsen en fieldlabs voor alle niveaus van werk en ontwikkeling. Er is aansluiting met de leerlijnen en er wordt gewerkt aan innovatieprojecten van bedrijven en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het netwerk van deze campussen vormt in elke arbeidsmarktregio de motor achter onderlinge regionale en provinciale samenwerking.

Acties

  1. We werken de voorstellen in de verschillende ontwikkelcoalities uit voor één Noord-Hollands merk voor Werk en Ontwikkeling, inclusief een communicatie-aanpak (zie actie 5a in het manifest Werken en Ontwikkelen 2030)
  2. We werken een investeringsinstrument uit voor de techniek- en technologiecampussen, gericht op duurzame bedrijfsvoering en mede-eigenaarschap door onderwijs, bedrijfsleven en overheid (zie actie 11 in het manifest Werken en Ontwikkelen 2030)

Uitgelicht