Hollandse Luchten

In het project Hollandse Luchten meten inwoners van de provincie Noord-Holland zelf de kwaliteit van de lucht met behulp van betaalbare meetsensoren. De meetresultaten worden als open data gepubliceerd.

Hollandse Luchten onderzoekt een nieuwe manier van het meten van de luchtkwaliteit vanuit het perspectief van de inwoner. Het doel van Hollandse Luchten is inzicht krijgen in de luchtkwaliteit door een zo breed mogelijk meetnetwerk op te zetten. Door de resultaten samen met experts te analyseren ontstaat er een gedeeld beeld van de situatie. Zo wil de provincie de basis leggen voor een gesprek over oorzaken van luchtvervuiling en mogelijke oplossingen.

Metingen in de IJmond-regio

Het project Hollandse Luchten is gestart in de IJmond-regio (Wijk aan Zee, Beverwijk, IJmuiden en Velsen). Ook wordt er gemeten in het Noordzeekanaalgebied, bij Zaandam en Amsterdam-Noord. De meeste sensoren meten fijnstof (PM2.5 en PM10). Daarnaast meet een aantal sensoren stikstofoxide en ozon. Waar in de IJmond vooral fijnstof van belang is, vanwege de uitstoot van Tata Steel, is dat in Zaanstad en Amsterdam-Noord met name stikstofdioxide, veroorzaakt door verkeer.

Open data: meetresultaten online bekijken

Het meetnetwerk van deelnemers en de meetresultaten zijn voor iedereen direct te zien op de website van Hollandse Luchten (openen in Chrome of Microsoft Edge). Ook voor geïnteresseerden die zelf niet meedoen aan dit project. Iedere meter heeft een eigen nummer, zodat deelnemers de prestaties van ‘hun’ sensor kunnen volgen. De kaart toont ook de gegevens van het officiële, landelijke luchtmeetnet van het RIVM.

Partners

Het project Hollandse Luchten wordt in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd door Waag Society, het RIVM en TNO. Behalve de inwoners, de gemeenten Zaanstad en Haarlem, doen aan het project ook Tata Steel, de meetafdeling van de GGD Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, de Omgevingsdiensten IJmond en Noordzeekanaalgebied, Smart City Haarlem, Buiksloterham Circulair, Studio O, Stofmelder en Brak! IJmuiden mee. Zij brengen allemaal hun expertise in. Voor alle deelnemers en de provincie is Hollandse Luchten een experiment, bedoeld om van te leren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project Hollandse Luchten op de website van Waag Society.

Uitgelicht