Energiebesparingsplicht bedrijven

De provincie Noord-Holland en Noord-Hollandse gemeenten hebben in het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 samen afspraken gemaakt om bedrijven te stimuleren energie te besparen.

De provincie heeft € 8 miljoen euro uitgetrokken om bedrijven te stimuleren energie te besparen. Gemeenten kunnen dit bedrag gebruiken om het toezicht op bedrijven vorm te geven. Zij betalen zelf de helft van de kosten die zij daarvoor maken. Bijna alle gemeenten in de provincie maken hier gebruik van.  

Check klik bespaar

Veel ondernemingen en instellingen vallen onder de informatie- en energiebesparingsplicht. Geldt dit ook voor u? 

Ontdek het met Check Klik Bespaar. Op deze website kunnen ondernemers snel en eenvoudig controleren of de onderneming of instelling onder de verplichtingen valt. En hoe zij daaraan kunnen voldoen. Meer informatie over deze plichten vindt u in dit document.

Ondersteuning bedrijven

Om in het bedrijfsleven meer energie te besparen, zet de provincie in op een combinatie van toezicht en handhaving en ondersteuning van het bedrijfsleven. Zo kunnen gemeenten de bedrijven helpen om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld via bestaande of nieuwe ondernemersloketten ondernemers helpen met het aanbieden van energiescans en de inzet van onafhankelijke experts. Die kunnen bedrijven dan rechtstreeks adviseren over de te nemen energiebesparende maatregelen en de financieringsmogelijkheden via bijvoorbeeld subsidieaanvragen.

Terugverdienen besparing

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Energiebesparing in de industrie- en dienstensector is daarbij cruciaal. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken besparingsmaatregelen te nemen die zich in 5 jaar terugverdienen. 

Betere naleving van de energiebesparingsplicht in Noord-Holland levert naar inschatting een extra besparing op van ruim 2 Petajoule in 2030. Dat is 5% van het totale energieverbruik van de industrie- en dienstensector in Noord-Holland in 2020. Ter vergelijking: het gaat om het energieverbruik van meer dan 60.000 woningen, de jaarlijkse opbrengst van 800 hectare zonnepanelen op land of 21 gemiddelde windmolens op zee.
 
Voor eind 2023 moeten alle bedrijven met energiebesparingsplicht geïnformeerd zijn over hun energiebesparingsplicht en hoe zij daar het beste aan kunnen voldoen. In 2026 moeten alle bedrijven aan deze verplichting voldoen.

Toezicht en ondersteuning

De provincie verleent de vergunningen voor ongeveer 110 complexe bedrijven met een wettelijke besparingsplicht, gemeenten zijn dat voor de overige ongeveer 15.000 bedrijven met een besparingsplicht. Op de 19 grootste (ETS) bedrijven in Noord-Holland houdt het Rijk toezicht. Deze vallen niet onder het Energiebesparingsakkoord.

De omgevingsdiensten zien namens gemeenten en provincies toe dat bedrijven zich houden aan de regels op het gebied van energiebesparing.