Groen gas en waterstof

Om klimaatneutraal te worden zet de provincie onder meer sterk in op het ontwikkelen van waterstof als alternatief voor aardgas. Daarnaast kan groen gas een rol spelen: gas dat via vergisting of vergassing verkregen wordt uit plantenresten, hout- en snoeiafval, mest en slib.

Waterstof

Om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen zet de provincie in op waterstof. Dit is ook belangrijk vanuit economisch perspectief en het behoud van werkgelegenheid. 

In de toekomst stapt een groot deel van de industrie over op waterstof. De havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Ook vrachtvervoer kan er gebruik van gaan maken. Daarnaast kan overtollige groene elektriciteit worden opgeslagen als waterstof.  

Wat doet de provincie?


-    Waterstofstrategie PNH

Groen gas en biogrondstoffen

De ontwikkeling van groen gas is ook uit economisch oogpunt belangrijk. Veel producten zoals plastic voorwerpen, kunstmest en medicijnen worden nu nog uit aardolie of aardgas gemaakt. Deze grondstoffen worden op termijn vervangen door milieuvriendelijke varianten zoals groen gas en syngas (een mengsel van waterstof en koolmonoxide). Deze gassen worden geproduceerd uit diverse biomassastromen zoals mest, rioolslib of hout- en snoeiafval.

In Alkmaar wordt onderzoek gedaan naar hoe je met biomassa op een milieuvriendelijke manier deze grondstoffen kan produceren. Daarnaast wordt met een innovatief proces uit o.a. mest en riool slib, waterstof, groen gas en kooldioxide geproduceerd.

Er is steeds meer maatschappelijke weerstand tegen biomassacentrales. De provincie wendt haar invloed aan om de uitbreiding van bestaande of bouw van nieuwe grootschalige biomassacentrales tegen te gaan.