Subsidies

De provincie wil gemeenten stimuleren meer maatregelen te treffen die de effecten van klimaatverandering beperken. Hiervoor heeft de provincie een subsidieregeling ingesteld. Voor 2022 en 2023 is € 2 miljoen beschikbaar. Gemeenten kunnen vanaf 1 november een aanvraag indienen. Dan is alle informatie beschikbaar in het subsidieloket.

Aangepaste regeling

In 2020 en 2021 was het ook mogelijk om subsidie aan te vragen. De regeling is in 2022 aangepast. Gedeputeerde Staten hebben besloten het bedrag te verhogen naar € 2 miljoen, zodat gemeenten meer van de regeling kunnen profiteren. Daarnaast beoordeelt de provincie aanvragen op volgorde van binnenkomst en geeft zo snel mogelijk aan of het geld beschikbaar wordt gesteld. Hiervoor werd dit 1 x per jaar gedaan. De aanpassing maakt het makkelijker om ook bij het Rijk subsidie aan te vragen. 

Nieuw is ook dat het bedrag wordt verdeeld over de negen regio’s in Noord-Holland waarin gemeenten samenwerken aan klimaatbestendigheid. Informatie over alle voorwaarden vindt u in de aangepaste subsidieregeling:

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar Sander Dijkers: sander.dijkers@noord-holland.nl.

Voorbeelden projecten

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor projecten die helpen om hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Dat kan gaan om bijvoorbeeld de klimaatbestendige herinrichting van een winkelgebied, plein, wijk of park. Of betere afvoer en opslag van regenwater, een infiltratiesysteem etc. Zie het kennisportaal ruimtelijke adaptatie