Subsidies

De provincie wil gemeenten stimuleren tot meer maatregelen en helpen met een betere inrichting voor het klimaat. Hiervoor is geldt vanaf 19 maart 2020 een nieuwe subsidieregeling. Per jaar is € 900.000 beschikbaar voor gemeenten. Maximaal kan € 100.000 per project worden aangevraagd. Gemeenten krijgen daarnaast de mogelijkheid om subsidie aan te vragen om vooraf een onderzoek uit te laten voeren, dit met een budget van maximaal €10.000 per aanvraag. Er kan maximaal 1 aanvraag per werkregio per jaar worden gedaan.

De subsidieregelingen voor gemeenten staan op deze pagina en in het subsidieloket.