Circulaire Business Design Track Agro

De wereld verandert snel. De agrarische sector is volop in beweging! Vanuit circulariteit sluiten ontwikkelingen in de sector als kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie, doelmatiger bodemgebruik, natuurlijke bemesting, energietransitie en decentrale productie op het erf daar prima op aan.

Deze ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor de economische vitaliteit van de sector en individuele bedrijven. Daarnaast zijn ketenpartijen en klanten steeds (milieu)bewuster en is er een toenemende interesse in verantwoorde producten en wordt wetgeving strenger. Dit zijn serieuze uitdagingen.

Daarom organiseert de provincie Noord-Holland samen met ClickNL workshops Circulaire Economie (CIRCO). Bedrijven krijgen concrete handvatten aangereikt om aan de slag te gaan met innovatie om toekomstbestendig te worden. CIRCO is een driedaags programma voor de agrosector waarin je de principes van de circulaire economie toepast voor jouw bedrijf. Ook ontdek je de mogelijkheden van circulair ondernemen en verken je nieuwe ideeën gericht op de Agro business en afzet van producten naar klanten. Je gaat naar huis met een circulaire propositie voor klanten en een plan om je ambities waar te maken en je eigen organisatie om te vormen tot circulaire koploper. Daarnaast heb je inspirerende circulaire collega ondernemers ontmoet. Meer dan 300 bedrijven gingen je voor, waaronder Starbucks, NS, Philips, Dopper en andere Agro bedrijven.

Meer weten of aanmelden?

Laat dan je gegevens achter via deze link. Je krijgt dan informatie en blijft op de hoogte.

Je mag ook een e-mail sturen aan Marten de Vries, innovatiemanager circulaire economie, via vriesma@noord-holland.nl

Uitgelicht