Programma Circulaire Business Track Agro

Het programma bestaat uit 3 ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van 2 maanden.

Dag 1: Ontdekken

Tijdens de eerste dag doe je kennis op van een circulaire economie. Je raakt geïnspireerd door voorbeelden van bedrijven die al bezig zijn in de circulaire economie. Je leert circulaire businessmodellen en design principes kennen en ontdekt waar de kansen voor je eigen bedrijf liggen.

Dag 2: Toepassen

In de tweede workshop werk je circulaire producten, diensten en businessmodellen uit om de kansen binnen je bedrijf te benutten

Dag 3: Implementeren

Tijdens de laatste workshop kijk je naar technische en commerciële haalbaarheid van je bedachte producten, diensten en businessmodellen. Wat zijnde gevolgen voor bedrijfsvoering en wat is je circulaire impact? Je stelt een actieplan op en verlaat de workshop met tools en kennis om je eigen organisatie om te vormen tot een toekomstbestendige circulaire koploper.

Voor wie?

De track is bedoeld voor bedrijven in de agrosector werkzaam in de provincie Noord-Holland. Per bedrijf doen bij voorkeur 2 personen mee, iemand die betrokken is bij het ontwikkelen van nieuwe producten of innovaties in de bedrijfsvoering en een tweede persoon die in contact staat met klanten en andere stakeholders. Mocht het voor uw bedrijf een overwegend bezwaar zijn om met 2 personen mee te doen, geeft u dan dan aan op het inschrijfformulier. In dat geval kijken we of het mogelijk is om met een ander bedrijf samen te werken.

Kosten

De totale kosten van € 2.000,- (exclusief BTW) per bedrijf worden door de provincie Noord Holland, CIRCO en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gefinancierd. Alleen als een bedrijf zonder goede redenen de track, die bestaat uit deelname van 3 workshops, niet volledig doorloopt, wordt een bijdrage gevraagd van € 500.

Data

De 3 workshops vinden plaats op de vrijdagen 31 januari, 14 en 28 februari 2020 op een nog te bepalen plaats binnen de provincie Noord-Holland.

Meer weten of aanmelden?

Laat dan je gegevens achter via deze link. Je krijgt dan informatie en blijft op de hoogte. Je mag ook een e-mail sturen aan Marten de Vries, innovatiemanager circulaire economie, via vriesma@noord-holland.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 januari 2020.

Uitgelicht