Windparken

 • Windpark Groetpolder in Hollands Kroon

  Het bestaande windpark Groetpolder wordt geherstructureerd door Windmolens Groetpolder B.V. 12 van de 19 windturbines in het park ten noordoosten van Lutjewinkel en winkel worden verwijderd. Er komen 6 nieuwe grotere turbines. De resterende 7 windmolens blijven als duidelijke aparte lijn staan. 

 • Windpark Spuisluis in gemeente Velsen

  Eneco Wind B.V. bouwt 6 windturbines op de landtongen bij de Spuisluis en Velserkom in het Noordzeekanaalgebied in de gemeente Velsen.

 • Windpark Ferrum (Tata Steel) in gemeente Velsen

  Tata Steel IJmuiden bouwt aan windpark Ferrum in de gemeente Velsen aan de Reyndersweg. Het windpark moet uit 3 windturbines gaan bestaan. 

 • Windpark Nieuwe Hemweg in Westpoort

  Het bestaande windpark Nieuwe Hemweg in Westpoort wordt geherstructureerd door NUON Wind Development B.V. Er komen 6 nieuwe windturbines langs het spoor. De herstructurering bestaat uit het verwijderen van de 8 bestaande turbines op dezelfde locatie en het verwijderen van de 4 turbines van windpark Lely uit de haven van Medemblik. Dit laatste is in 2016 al gebeurd.

 • Windpark Havenwind in Amsterdam

  Het bestaande windpark Havenwind wordt geherstructureerd door Windgroep Holland B.V. De 8 bestaande windturbines worden vervangen door 4 nieuwe. Deze sluiten aan op 4 andere bestaande turbines, zodat een lijnopstelling van 8 ontstaat. Het project ligt langs de spoorlijn Amsterdam-Zaanstad op bedrijventerrein Westpoort in Amsterdam.

 • Windpark Waardpolder in Hollands Kroon

  Windpark Waardpolder wordt geherstructureerd door WP Energiek B.V. De 19 turbines die nu op de locatie staan, worden vervangen door 6 nieuwe windmolens. Deze nieuwe windmolens hebben bij elkaar een groter vermogen dan de oude turbines.

Uitgelicht