Windpark Havenwind in Amsterdam

Het bestaande windpark Havenwind wordt geherstructureerd door Windgroep Holland B.V. De 8 bestaande windturbines worden vervangen door 4 nieuwe. Deze sluiten aan op 4 andere bestaande turbines, zodat een lijnopstelling van 8 ontstaat. Het project ligt langs de spoorlijn Amsterdam-Zaanstad op bedrijventerrein Westpoort in Amsterdam.

De 4 nieuwe windturbines krijgen een ashoogte tussen 84 tot 95 meter en een rotordiameter tussen 82 tot 90 meter. Uiterlijk 4 weken voor de start van de bouwwerkzaamheden wordt het gekozen type vastgelegd. Het vermogen per turbine ligt tussen de 2 en 2,3 MW. Het totaal opgestelde vermogen komt dan te liggen tussen de 8 en 9,2 MW. De sanering betreft 5,2 MW, de netto toevoeging aan duurzame opwekcapaciteit is daarmee 2,8 tot 4 MW.

Status

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-vergunningen vastgesteld.

 

Uitgelicht

Documenten