Windpark Nieuwe Hemweg in Westpoort

Het bestaande windpark Nieuwe Hemweg in Westpoort wordt geherstructureerd door NUON Wind Development B.V. Er komen 6 nieuwe windturbines langs het spoor. De herstructurering bestaat uit het verwijderen van de 8 bestaande turbines op dezelfde locatie en het verwijderen van de 4 turbines van windpark Lely uit de haven van Medemblik. Dit laatste is in 2016 al gebeurd.

De nieuwe turbines hebben de volgende afmetingen:

  • masthoogte: 95 tot 100 meter
  • diameter rotor (van het ene wiekpunt naar het andere wiekpunt): 95 tot 105 meter

De turbines hebben een vermogen tussen de 2 en 3,3 MW per turbine. In totaal gaat het om 12 tot 19,8 MW. De sanering betreft 7,3 MW. Met de nieuwe turbines wordt er maximaal 12,5 MW meer vermogen opgesteld.

Status

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-vergunningen vastgesteld.

Uitgelicht

Documenten