Actueel

  • Provincie onderzoekt veiligheid platte daken en illegaal gebruik agrarische gebouwen

    (12 september 2019) Provincie onderzoekt veiligheid platte daken en illegaal gebruik agrarische gebouwen De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Aanvullend start dit jaar een onderzoek naar de constructieve veiligheid van platte daken, evenementen en omgevingsrecht, water- en gewasbeschermingsmiddelen en illegaal gebruik van agrarische (op)stallen. In het Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2019-2020 staat hoe dit toezicht verloopt.
  • Heemskerkerduin-Noorddorp vitaal tuinbouwgebied

    (28 augustus 2019) Heemskerkerduin-Noorddorp vitaal tuinbouwgebied Opsomming De provincie Noord-Holland heeft in haar ruimtelijke verordening het ruimtelijk beleid voor het gebied Heemskerkerduin-Noorddorp vastgelegd.

Uitgelicht