Opgave Vitaal Landelijk Gebied

De provincie Noord-Holland wil de vitaliteit van het landelijk gebied versterken. Om dit te bereiken is niet alleen een goede samenwerking met onze partners belangrijk, maar ook afstemming tussen de verschillende provinciale beleidsvelden. Onder de noemer Vitaal Landelijk Gebied ontwikkelt de provincie daarom 3 visies: voedsel, biodiversiteit en recreatie & toerisme. Deze visies worden in samenhang met elkaar opgesteld.

Actueel

Hoe maakt de provincie het landelijk gebied sterker?

Videostill Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit:Steven Slabbers
Steven Slabbers vertelt hoe voedsel, biodiversiteit en recreatie & toerisme samengaan
(YouTube)

Inventarisatie initiatieven

Kaart met initatieven
De provincie ontwikkelt 3 visies om de vitaliteit van het landelijk gebied te versterken: voedsel, biodiversiteit en reactie & toerisme. Tijdens de consultfase in 2020 is bovenstaande kaart gebruikt om initiatieven te inventariseren.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail: VitaalLandelijkGebied@noord-holland.nl

 

Uitgelicht