Voedsel

Ons huidig voedselsysteem heeft ons tot nu toe veel gebracht. Nederland staat immers wereldwijd bekend om haar efficiënte en innovatieve land- en tuinbouw, haar hoogwaardige landbouwproducten, haar landbouwkennis en haar landbouwinstellingen.

Voedsel

Toch leidt de manier van voedsel produceren, distribueren, verwerken en consumeren steeds vaker tot maatschappelijke discussie. Het milieu, de bodem, de omgeving, onze gezondheid en het verdienmodel van de agrarisch ondernemer staan onder druk. Een verandering van ons voedselsysteem is noodzakelijk. Een verandering die zorgt voor een beter evenwicht tussen ecologische, economische, ruimtelijke en sociale belangen.

In de Voedselvisie staat hoe de provincie deze verandering in samenwerking met anderen stimuleert en ondersteunt.

Online gesprekstafels

In de periode juni-augustus 2020 organiseerde de provincie Noord-Holland verschillende online gesprekstafels. Hiervoor waren diverse partijen, organisaties en experts uitgenodigd. Als voorbereiding op deze online gesprekstafels is de gespreksnotitie Voedselvisie (pdf, 666 Kb) opgesteld. Hieronder vindt u de verslagen van de experttafels.