Uitvoering en planning

De provincie voert het PPLG uit in 5 regio’s die samen heel Noord-Holland omvatten. Dat zijn: 

  1. Wadden, Kop van Noord-Holland en West-Friesland  
  2. Noord-Kennemerland  
  3. Laag Holland  
  4. Zuid-Kennemerland en Amstel-Meerlanden 
  5. Gooi en Vechtstreek  

Binnen elke regio zijn al gebiedsprocessen bezig om onder andere de stikstofuitstoot te verminderen, bodemdaling tegen te gaan en de natuur te herstellen en versterken. De maatregelen die in het PPLG staan, worden daarin meegenomen. 

Vervolg 

Met de concept-startversie van het PPLG gaat het gesprek over de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland van start. Provinciale Staten van Noord-Holland debatteren op 1 juni en 12 juni over het plan. Daarnaast loopt er tot en met 26 mei een grootschalige inwonersraadpleging waarmee ook inwoners hun advies kunnen geven. De resultaten van de raadpleging en de uitkomst van het debat in Provinciale Staten worden verwerkt in de definitieve startversie van het PPLG.  

Deze definitieve startversie wordt op 1 juli 2023 naar het Rijk gestuurd. Ook na 1 juli is er nog alle ruimte voor aanpassingen en gesprek. De komende maanden gaat de consultatie met belangenorganisaties, gemeenten, waterschappen en inwoners door. Op 21 september organiseert de provincie een tweede grote conferentie over het PPLG en in november wordt het stuk nog ter inzage gelegd.