Westeinderscheg

De Westeinderscheg is een waterrijk en uniek landschap dat loopt van de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen en het Groene Hart. De ambitie is om de Westeinderscheg te ontwikkelen als toekomstbestendige groene long in de Metropoolregio Amsterdam.

Door de verstedelijking is er meer behoefte aan recreatie. Tegelijkertijd houden we rekening met klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, versterken van de biodiversiteit en duurzame landbouw. Samen draagt dit bij aan een verbetering van de leefkwaliteit in de directe omgeving van de luchthaven Schiphol. 

Westeinderscheg 1

Voor inwoners van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer en Uithoorn biedt de Westeinderscheg nu al veel mogelijkheden om te recreëren en van de natuur en het water te genieten. Maar de bereikbaarheid van de Westeinderscheg kan beter. Het gebied is versnipperd en deels rommelig, onder meer als gevolg van verouderde glastuinbouw. De kwaliteit van de leefomgeving staat in het bebouwd gebied onder druk door de aanwezigheid van Schiphol. 

Werkprogramma

Er zijn voldoende kansen om de kwaliteit van het gebied verder te verbeteren. In het startdocument werkprogramma Westeinderscheg (pdf, 64 MB) wordt dit uitgebreid beschreven. In het werkprogramma zijn per deelgebied projecten en initiatieven opgenomen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling. De Stuurgroep Westeinderscheg heeft dit werkprogramma in het voorjaar van 2023 vastgesteld. Daarmee kunnen we naar de volgende fase in van de gebiedsontwikkeling in de Westeinderscheg. 

Westeinderscheg 2

Aanpak per deelgebied

In de volgende fase gaan we de projecten en initiatieven per deelgebied verder uitwerken, samen met belanghebbenden. Het Rijk sluit aan bij deze samenwerking, omdat die medeverantwoordelijk is voor een gezonde leefomgeving in de directe omgeving van luchthaven Schiphol.  

Uitvoeringsregeling Landschapsontwikkeling Westeinderscheg

Vooruitlopend heeft de provincie Noord-Holland een subsidieregeling ingesteld om projecten te stimuleren die bijdragen aan de verbetering van de Westeinderscheg. Deze projecten hoeven niet op verdere gebiedsuitwerkingen te wachten. Er zijn inmiddels projecten ingediend voor een bedrag van in totaal ca. € 1,6 miljoen. Bekijk hier de uitvoeringsregeling (pdf, 35 MB).

Westeinderscheg 3

Meer informatie

Lees meer over de gebiedsontwikkeling Westeinderscheg in de Startnotitie Westeinderscheg (pdf, 1 MB). Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: westeinderscheg@noord-holland.nl