Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) beslaat in Noord-Holland zo’n 15% van het oppervlak van de provincie. Het netwerk beschermt de bijzondere Natura 2000-natuur, versterkt het lokale karakter en verbindt de natuurgebieden in Noord-Holland.

30 jaar Natuurnetwerk Nederland

De provincie en NH Nieuws hebben 6 video's gemaakt over 30 jaar Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Videostill '30 jaar Natuurnetwerk Nederland, aflevering 5: Kalverpolder'
Bekijk aflevering 5: Kalverpolder

Bekijk alle afleveringen.

Natuur koesteren

Van de zee tot de meren, van duin en veenweide tot heide en bossen: Noord-Holland herbergt vele bijzondere landschappen, planten en dieren. Die natuur biedt wandelaars en fietsers ontspanning. Verbetert lucht en waterkwaliteit voor ons allen. En helpt de klimaatverandering op te vangen. Alle reden om de natuur te koesteren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) helpt daarbij.

Versterken netwerk

Het Natuurnetwerk Nederland beslaat in Noord-Holland zo’n 56.500 hectare, zo’n 15% van het oppervlak van de provincie. Het netwerk:

  • Vergroot de hoeveelheid natuur binnen het netwerk en beschermt zo de bijzondere Natura2000-natuur. De provincie richt de komende 7 jaar 5.600 hectare van het natuurnetwerk verder in. Dat zijn zo’n 7.500 voetbalvelden!
  • Versterkt het lokale karakter van voor de streek typerende natuur die vaak ook uniek is voor Nederland
  • Verbindt de natuurgebieden in de provincie. Natuurstroken, bermen en watergangen geven planten en dieren de kans zich te verspreiden en voort te bestaan

Het Natuurnetwerk wordt in 2027 afgerond. Om dit te bereiken is binnen de provincie het Regiebureau NNN opgezet. Deze heeft een zogenoemde ‘realisatiestrategie’ uitgewerkt. In de PS-brief (pdf, 105 kB) leest u er meer over.

Het Natuurnetwerk is in 1990 in kaart gebracht. Deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt. Dit najaar en volgend voorjaar wordt een deel van de verzoeken tot grenswijzigingen doorgevoerd. Eigenaren of bewoners ontvangen daarover te zijner tijd informatie.

Wonen en ondernemen in het netwerk

Het NNN-gebied is beschermd in de Omgevingsverordening NH2020 en in gemeentelijke bestemmingsplannen. Bent u bewoner of ondernemer in het natuurnetwerk? Een natuurnetwerker zogezegd? Dan kunt u genieten van mooie natuur én heeft u een rol in de bescherming ervan. Op deze kaart kunt u zien of uw adres binnen het Natuurnetwerk valt.

Controleer de NNN-wijzer bij aankoop, herinrichting of wijziging van bestemming. U vindt hier de natuurdoelen en de activiteiten die hierbij wel of niet passen. En u kunt mogelijk subsidie krijgen voor uw plannen.

Weten wat er speelt

Het NNN is een dynamisch netwerk. Heeft u grond die helpt om het Natuurnetwerk te versterken? Uw aankoopverzoek is welkom. De grenzen van het NNN beschermen de aanwezige natuur en geven nieuwe natuur een kans. Op deze website vindt u meer over de natuurwaarden van de gebieden. In sommige gevallen is het voor eigenaren en erfpachters mogelijk een grenslijn van het NNN te wijzigen. Dat gebeurt via een begrenzingsverzoek

Begrenzen en ontgrenzen is afhankelijk van ecologische redenen, voor een kleinschalige ontwikkeling of ter compensatie van andere ontwikkelingen. Zo besluiten Gedeputeerde Staten half maart 2021 over 75 grenswijzingen. Het Natuurnetwerk krijgt er daarmee zo’n 150 hectare kansrijke natuur bij. Op 28 locaties zijn percelen binnen het Natuurnetwerk gehaald. Tegelijk zijn er 22 locaties met minder natuurwaarde buiten het NNN gezet. Het netwerk groeit daarmee niet in omvang, maar wel in kwaliteit en is daarmee sneller te realiseren. Kijk online voor de viewer met de locaties. 

En heeft u een goed idee om de natuur in uw omgeving te versterken of een algemene vraag over het netwerk? Laat het weten via het vragenformulier of neem contact op via regiebureaunnn@noord-holland.nl.

Kaart Natuurnetwerk Nederland
Klik voor een vergroting op de kaart