Natuurversterking & Stikstof

De provincie is trots op de unieke natuur die in Noord-Holland te vinden is. De natuur heeft hulp nodig om uniek te blijven. Als we niets doen, verdwijnen bijzondere planten en dieren. In de 19 Natura 2000-gebieden vinden natuurherstelwerkzaamheden plaats. In 12 van die gebieden wil de provincie schade door stikstofneerslag voorkomen. Daarnaast beschermt het Natuurnetwerk Nederland de gebieden. Het netwerk versterkt ook het lokale karakter en verbindt de natuurgebieden in Noord-Holland.

Actueel

  • Natuurnetwerk neemt in kwaliteit toe

    (26 januari 2022)

    Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) verbindt natuurgebieden met elkaar. Zeldzame planten en dieren krijgen zo meer kans zich te verspreiden. Voor een op...

  • Voortgang Gebiedsvisie Polder Westzaan

    (20 januari 2022)

    Vorig jaar is gestart met het proces om te komen tot een Gebiedsvisie Polder Westzaan. Lees hier meer over de voortgang.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Er verschijnt regelmatig een digitale nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen, kunt u zich aanmelden.

Kaart aanpak per gebied

Schermafbeelding kaart deelgebieden NNN realisatie
Bekijk de 25 gebieden op de kaart
 (pdf, 3.8 MB). Lees meer over wat er per gebied gebeurt op de pagina Aanpak per gebied

Uitgelichte video's

Uitgelicht