Natuurversterking & Stikstof

Natuurversterking & Stikstof

De provincie is trots op de unieke natuur die in Noord-Holland te vinden is. De natuur heeft hulp nodig om uniek te blijven. Als we niets doen, verdwijnen bijzondere planten en dieren. In de 19 Natura 2000-gebieden vinden natuurherstelwerkzaamheden plaats. In 12 van die gebieden wil de provincie schade door stikstofneerslag voorkomen. Daarnaast beschermt het Natuurnetwerk Nederland de gebieden. Het netwerk versterkt ook het lokale karakter en verbindt de natuurgebieden in Noord-Holland.

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben in 2021 de stikstofdoelen vastgesteld

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben in 2021 de stikstofdoelen vastgesteld

Meer informatie

Actueel

  • Grensaanpassingen natuurnetwerk akkoord

    23 mei 2024

    Gedeputeerde Staten (GS) zijn akkoord met de voorgestelde grensaanpassingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ze namen dit besluit op 21 mei 2024...

  • Hulp voor Texelse PAS-melders

    23 mei 2024

    Noord-Holland start op Texel een proef om een oplossing te vinden voor alle PAS-melders op het eiland. Dat doet de provincie samen met de omgevingsdie...

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Er verschijnt regelmatig een digitale nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen, kunt u zich aanmelden.

Uitgelichte video's

Kaart aanpak per gebied

PPLG-deelgebieden - kaart als afbeelding
Grotere kaart weergeven (pdf, 2.14 MB). De informatie over deze gebieden vindt u op de pagina Aanpak per gebied.

Zie ook

Schriftelijke vragen Provinciale Staten