Castricum en Limmen

Wie het landschap tussen de steden Castricum, Limmen, Uitgeest, Heemskerk en Heiloo doorkruist, ontdekt ongetwijfeld de overal aanwezige overgang van duinen naar polders.

Die overgang is misschien wel het mooist te beleven in de Limmerpolder. In de Middeleeuwen is hier het Zeerijdtsdijkje aangelegd. Zo kon men met droge voeten het duingebied bereiken. Vanaf het dijkje kijk je uit op natuurgebied Duinrand Bakkum, waar bijzondere planten als de bijenorchis, moeraswespenorchis en duizendguldenkruid bloeien. In de verspreide poeltjes zie je veel rugstreeppadden. 

In de Castricummerpolder broeden veel water- en weidevogels. Net als bij landgoed Marquette, waar je ze vanaf het wandelpad goed kunt spotten. Hier is ook een waterberging ingericht, om bij veel regen het teveel aan water op te vangen. Dit voorkomt overstromingen van lager gelegen landbouwgrond en woonwijken. De verschillen in hoogte, vocht en bodem zorgen in het hele gebied ook voor veel verschillende soorten insecten, waaronder de prachtig gekleurde sint-jansvlinder. In het oude Krengenbos leven vooral bosvogels, boommarters en vleermuizen. 

Schermafbeelding kaart deelgebied Castricum en Limmen
Kijk op de kaart wat er gebeurt in het gebied Castricum en Limmen
(pdf, 5 MB)

Wat er gebeurt

De bijzondere planten en dieren zijn een gevolg van bodem en waterkwaliteit. Het zoete kwelwater uit het Duinreservaat speelt daarin een rol. De uitdaging is dat water langer vast te houden. Het Natuurnetwerk kan hierin een rol spelen. De wens is om nog 113 hectare in te richten. Waterreservoirs en natuur kunnen hier mogelijk goed samengaan. 
En denk ook aan de kern van het natuurnetwerk: het verbinden. Een mooi voorbeeld is de Schulpvaart als ecologische verbindingszone tussen duingebied en het Alkmaardermeer. Daarmee is het ook een belangrijk onderdeel van de natuurontwikkeling in het gebied. 

Meer informatie

Heeft u een idee of initiatief dat de natuurontwikkeling in dit bijzondere gebied verder kan helpen, neem dan contact op met gebiedsregisseur Gerlies Nap, napg@noord-holland.nl