Spaarnwoude

Tussen Haarlem, Amsterdam en Velsen ligt recreatiegebied Spaarnwoude, een welkome groene buffer voor stadsbewoners en recreanten.

In dit voormalige stroomgebied van het IJ is er volop aandacht voor de natuur. Plaatselijke natuurgebieden als Dijkland, Houtrakpolder, en Oosterbroek en Buitenhuizen vallen onder het Natuurnetwerk. Om ze beter met elkaar en met aangrenzende landbouwgronden te verbinden. En zo de natuur te versterken. 

Oosterbroek en Buitenhuizen is polder, bos, park en moerasland in één. In de Houtrakpolder ligt een langgerekt lint van plasjes en plassen: de Houtrakkerbeemden. Hier stroomt deels zout water vanuit het aangrenzende Noordzeekanaal naar binnen, waardoor je er lepelaars kunt zien vissen op steurgarnaaltjes. Voor weidevogels zijn de graslanden van Dijkland geliefde rust- en broedplaatsen. In dit weidse polderlandschap is nog goed het oorspronkelijke middeleeuwse patroon van verkaveling te zien. Dat is de wijze waarop het land in stukken (kavels) is verdeeld.

Schermafbeelding kaart deelgebied Spaarnwoude
Kijk wat er gebeurt in het gebied Spaarnwoude
(pdf, 2 MB)

Wat er gebeurt

  • De recreatiedruk en de snelwegen in het gebied heeft negatieve gevolgen voor de natuur. Droge graslanden en bossen en waterwegen verbinden kan verbetering brengen. 
  • De diversiteit in planten en dieren kan worden versterkt door inrichting en beheer af te stemmen op de lokale situatie (veen of klei, zoeter of zouter grondwater etc). 
  • Weidevogels zijn gebaat bij uitbreiding van extensief beheerde graslanden, wat afstemming vraagt met het agrarisch gebruik. Een hoger waterpeil en betere waterkwaliteit helpt daarbij. 

Meer informatie

Gebiedsregisseur Cathy Krantz-Witteman heeft tot taak het Natuurnetwerk hier te realiseren. Zij is voor vragen, tips en initiatieven bereikbaar via Natuurnetwerk.zuid@noord-holland.nl.