Weidse Polders

‘Weidse Polders’ is de rake verzamelnaam van vier natuurgebieden ten oosten van het Noord-Hollands Duinreservaat: Damlanderpolder, Philisteinse polder, Bergermeerpolder en Loterijlanden.

Hier gaat de hoge duinrand vrij abrupt over in een open polderlandschap met uitgestrekte graslanden en sloten vol waterplanten. Gefilterd duinwater van goede kwaliteit komt er aan de oppervlakte en stroomt het hele gebied in. 

In de bloemrijke graslanden groeien veel mooie orchideeën en dotterbloemen. In één van de polders bloeit elke zomer zelfs verrassend heide. Struikheide en kraaiheide kleurt dan de Damlanderpolder paars op plekken waar geen polderklei is, maar juist drogere zandbodems - waar heide zo van houdt. Ook de zandhagedis is hier een geziene gast. In de Bergermeerpolder, op de plaats waar vroeger vliegveld Bergen lag, herinneren enkele bunkers nog aan de Tweede Wereldoorlog. 

Schermafbeelding kaart deelgebied Weidse polders
Kijk op de kaart naar wat er gebeurt in het gebied Weidse Polders
(pdf, 4 MB)

Wat er gebeurt

In het hart van het gebied werkt het waterschap aan de realisatie van een boezemberging op het voormalig vliegveld Bergen. Langs de binnenduinrand liggen kansen voor nieuwe natuurontwikkeling. Er is een grote diversiteit aan agrarische functies, diverse landgoederen, een ecodorp en allerlei kleinschalige bedrijvigheid. Het gebied heeft ook een belangrijke recreatieve functie voor bewoners uit de omliggende gemeenten.  De huidige opgaven vanuit de provincie omvat onder andere de realisatie van zo’n 87 hectare Natuurnetwerk. 

Meer informatie

Heeft u een idee of initiatief over de natuurontwikkeling of wilt u meer informatie, neem contact op via weidsepolders@noord-holland.nl.