Wieringen

Vóór 1930 was Wieringen een eiland. Restanten van wierdijken getuigen hier nog van. De bewoners wierpen deze dijken van ingeklonken zeegras op, om hun eiland tegen de zee te beschermen. Door het afsluiten van het Amsteldiep en de aanleg van de afsluitdijk en Wieringermeerdijk hoefde dat niet meer. Maar nog altijd is de zee dichtbij.

Het lichtglooiende landschap van Wieringen bezit ook waardevolle natuurgebieden. De Schor van Den Oever bijvoorbeeld, een buitendijks slikgebied waar wad- en weidevogels als bergeenden, bonte strandlopers, wulpen, scholeksters en bontbekplevieren hun voedsel vinden. In de moerassige Marskepoeltjes komt zout kwelwater omhoog. Vogels en zoutminnende planten profiteren hiervan. De kwelder van Normerven is bij hoogwater een belangrijke vlucht- en rustplaats voor duizenden vogels die voedsel zoeken op de nabije waddenplaten Breehorn en Balgzand.

Schermafbeelding kaart deelgebied Wieringen
Kijk op de kaart wat er gebeurt in het gebied Wieringen (pdf, 3 MB)

Wat er gebeurt

De omvang van de gebieden maakt de natuur kwetsbaar. Dit verbetert voor planten en dieren door gebieden te verbinden via bloemrijke dijken en vispassages. In totaal staat er nog 11 hectare Natuurnetwerk open om aan te pakken.

In de Polder Waard-Nieuwland wordt de natuurfunctie verder versterkt door het afronden van de natuurstrook. De inrichting van dit gebied start naar verwachting in de zomer van 2022. 

Meer informatie

Robbin Jan Elbers is de gebiedsregisseur voor de provincie. Hij is bereikbaar voor vragen, suggesties en initiatieven via robbin.jan.elbers@noord-holland.nl.