Zuidoosten van Amsterdam

Direct aan de zuidzijde van Amsterdam geven meerdere natuurgebieden ruimte aan mens en dier. Zo getuigen de jachthavens en strandjes in het Westeinderplassengebied van een levendige waterrecreatie.

In de plassen zwemt ook de Europese meerval, een markante vis die in Europa alleen op deze plek nog van nature voorkomt. Varend met je bootje langs de eilandjes van de Oosteinderpoel zie je bosjes van berken en elzen, en drassige weitjes met verrassende planten als de cranberry. Ook water- riet- en roofvogels vinden de Oosteinderpoel en Westeinderplassen aantrekkelijk. In het jonge Schinkelbos (onderdeel van het Amsterdamse Bos) zien wandelaars vooral vogels die zich in andere delen van het Bos niet vertonen.

Bewoners van Amsterdam Zuidoost komen graag ontspannen in het bos- en parklandschap van Gaasperplas, Gaasperzoom en De Hoge Dijk. De weilanden en weidsheid van de Diemerpolder dragen ook bij aan rust, ruimte en natuurbeleving vlakbij de stad. Tijdens de aanleg van het Diemerbos zijn in de bodem oeroude stammen gevonden, het boeiende bewijs dat hier lang geleden ook al bos was. 

Schermafbeelding kaart deelgebied Zuidoosten van Amsterdam
Kijk op de kaart wat er gebeurt in het gebied Zuidoosten van Amsterdam
(pdf, 6 MB)

Wat er gebeurt

Het natuurdoel is hier om het waardevolle weidevogelgebied te versterken. Bijvoorbeeld rond de Ronde Hoep. Dit kan door meer openheid in het gebied (minder bosjes bijvoorbeeld), graslanden vochtiger te maken en de natuur meer haar gang te laten gaan.

Er zijn veel doorsnijdingen van natuur door wegen, spoorlijnen en paden voor recreanten. Dat maakt het voor plant en dier moeilijk te overleven. Er zijn projecten in de Gaasperplas en de Groene AS Bovenlanden en Aalsmeer om natuurgebiedjes te verbinden. Ook de verbreding van de A9 vraagt aandacht: het kan leiden tot verdere versnippering, maar biedt ook kansen om tegelijk met de werkzaamheden het Natuurnetwerk te versterken. Er is ten zuidoosten van Amsterdam nog 170 hectare Natuurnetwerk te ontwikkelen, met name rond de Amstelscheg en Westeinderscheg. 

Aaneengesloten en visrijke wateren bieden ook kansen voor het leven in en onder water. In dit gebied gaat het ook om bijzondere soorten als de otter en de eerder genoemde meerval.  

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kan contact worden opgenomen via Natuurnetwerk.zuid@noord-holland.nl.