PAS-melders en interimmers

PAS-melders zijn agrarische en industriële bedrijven die buiten hun schuld om niet de juiste natuurvergunning hebben. Tot 2019 was het voldoende om een uitbreiding of wijziging van hun bedrijf te melden onder het toenmalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) van het Rijk. Als de stikstofneerslag van hun activiteiten onder de drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar bleef, hoefden zij hadden daarvoor geen natuurvergunning aan te vragen. Halverwege 2019 verklaarde de Raad van State het PAS ongeldig, omdat het niet voldoet aan de Europese Vogel- en habitatrichtlijnen. Daardoor zijn deze bedrijven, hoewel ter goeder trouw, formeel in overtreding.

Dat geldt ook voor interimmers. Dit zijn bedrijven of activiteiten die al actief waren voordat in februari 2009 nieuwe Europese wetgeving dwong tot aanvraag van een milieuvergunning. Daarbij heeft echter vanwege onduidelijkheid in de landelijke regels geen vergunningverlening plaatsgevonden op basis van een passende beoordeling. Dat had wel gemoeten.

Stikstofbank voor PAS-melders

De provincie Noord-Holland heeft in 2024 een stikstofbank voor PAS-melders ingesteld. De bedoeling is om de onzekere situatie op te lossen waarin zij al sinds 2019 zitten.

Met de instelling van een stikstofbank voor deze zogenoemde PAS-melders en interimmers wil de provincie stikstofruimte die op een bepaalde plek vrijkomt, bijvoorbeeld doordat een veehouderij stopt, onder andere aan deze ondernemers beschikbaar stellen. Omdat stikstofruimte niet voor het oprapen ligt gaat de provincie actief op zoek naar bedrijven die ruimte kunnen inbrengen. 

Stikstofruimte over?

De provincie roept ondernemers die stikstofruimte over hebben en deze ter beschikking willen stellen op om contact op te nemen via stikstof@noord-holland.nl. Op die manier hoopt Noord-Holland een beweging in gang te zetten waarbij ondernemers elkaar kunnen helpen. Dus de provincie spreekt graag bedrijven die denken over beëindiging, afschalen of beperken van stikstofuitstoot. PAS-melders en interimmers die vragen hebben over de nieuwe stikstofbank, kunnen een bericht sturen naar hetzelfde mailadres.

Stikstofbank woningbouw en industrie

Naast de stikstofbank voor PAS-melders bestaan er in Noord-Holland ook banken voor de woningbouw en de verduurzaming van industrie van kracht. Wanneer stikstofruimte vrijkomt, beslissen Gedeputeerde Staten (GS) per geval in welke bank de stikstof terecht komt. Daarbij kunnen GS ook de wensen van de inbrenger van stikstofruimte meenemen.