Wonen en werken in het Natuurnetwerk

De grenzen van het Natuurnetwerk beschermen de aanwezige natuur en geven nieuwe natuur een kans. Bewoners en gebruikers kunnen genieten van de bijzondere natuur, maar hebben ook een rol in de bescherming ervan.

De mogelijkheden en beperkingen voor wonen en ondernemen in het netwerk zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening NH2020 en in gemeentelijke bestemmingsplannen.

Ligt mijn adres in het NNN?

Screenshot Voortgangskaart NNN
Vul uw adres in op de voortgangskaart NNN

Aankoop en wijziging woning of bedrijf

Er kan veel, maar niet alles mag. Het Natuurnetwerk kan gevolgen hebben voor uw plannen. Controleer uw adres in de viewer bij aankoop van, herinrichting of wijziging van huis, bedrijfsruimte of tuin. Dan weet u direct of uw locatie in het Natuurnetwerk ligt.  

Via de NNN-wijzer krijgt u via een stappenplan duidelijkheid of een nieuwe activiteit of ontwikkeling wel of niet kan plaatsvinden in het Natuurnetwerk. U kunt mogelijk ook subsidie krijgen voor de inrichting en beheer van de natuur op uw perceel.

Grenzen wijzigen

Het Natuurnetwerk Nederland is een dynamisch netwerk. Heeft u grond die helpt om het Natuurnetwerk te versterken? Uw aankoopverzoek is welkom. 

In sommige gevallen is het mogelijk een grenslijn van het Natuurnetwerk te wijzigen. Dat gebeurt via een begrenzingsverzoek. Begrenzen en ontgrenzen is vooral afhankelijk van de ecologische omstandigheden. Is het ecologisch onwenselijk, dan wordt over het algemeen niet overgegaan tot herbegrenzing. Maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij een kleinschalige ontwikkeling en de kansen voor nabij gelegen compensatie. Houdt bij een aanvraag rekening met de doorlooptijd. Besluiten hierover worden verzameld en 1 keer per jaar door de provincie behandeld. Zo wordt voorkomen dat de totale omvang van het netwerk verandert. En is een aanvraag onderdeel van een gebiedsaanpak, dan kan het verzoek langer worden aangehouden.

Tips en contact

Heeft u een goed idee om de natuur in uw omgeving te versterken of een algemene vraag over het netwerk? Laat het weten via het vragenformulier of neem contact op via regiebureaunnn@noord-holland.nl.

Uitgelicht