Wonen en werken in het Natuurnetwerk

De grenzen van het Natuurnetwerk beschermen de aanwezige natuur en geven nieuwe natuur een kans. Eigenaren en gebruikers kunnen genieten van de bijzondere natuur, maar hebben ook een rol in de bescherming ervan.

De mogelijkheden en beperkingen voor wonen en ondernemen in het netwerk zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening NH2020 en in gemeentelijke bestemmingsplannen.

Ligt mijn adres in het Natuurnetwerk?

Screenshot Voortgangskaart NNN
Vul uw adres in op de voortgangskaart NNN

Aankoop en wijziging woning of bedrijf

Er kan veel, maar niet alles mag. Het Natuurnetwerk kan gevolgen hebben voor uw plannen. Controleer uw adres in de viewer bij aankoop van, herinrichting of wijziging van huis, (agrarisch) bedrijf of tuin. Dan weet u direct of uw locatie in het Natuurnetwerk ligt.  

Via de NNN-wijzer krijgt u via een stappenplan duidelijkheid of een nieuwe activiteit of ontwikkeling wel of niet kan plaatsvinden in het Natuurnetwerk. Hiernaast kunt u mogelijk ook subsidie krijgen voor de inrichting en beheer van de natuur op uw perceel. 

Versterken van het Natuurnetwerk

Het Natuurnetwerk Nederland is nog niet helemaal gerealiseerd. Heeft u grond die buiten het Natuurnetwerk ligt, maar kan helpen om deze te versterken? Uw aankoopverzoek is welkom. 

Bent u eigenaar of pachter van grond die in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt? Dan kunt u wellicht bijdragen aan de ontwikkeling en het beheer van het NNN. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden en u kunt hierbij in aanmerking komen voor subsidie. De provincie Noord-Holland verkent deze opties graag samen met u. Ook kan de provincie ondersteunen bij de subsidieaanvraag. In deze brochure (pdf, 5,59 MB) staat meer over de mogelijkheden en subsidies waar grondeigenaren en pachters voor in aanmerking komen. Via het subsidieloket vindt u meer informatie en een formulier voor de aanvraag van NNN-gerelateerde subsidies.

In sommige gevallen is het mogelijk een grenslijn van het Natuurnetwerk te wijzigen. Bijvoorbeeld als uit ecologisch onderzoek en een gebiedsproces met betrokkenen blijkt dat het verleggen van een grens beter aansluit bij de natuurwaarden. Of delen Natuurnetwerk kansrijk zijn om te worden begrensd of ontgrensd is vooral afhankelijk van de ecologische omstandigheden. Is het ecologisch onwenselijk, dan wordt over het algemeen niet overgegaan tot een herbegrenzing. Besluiten over herbegrenzing worden één keer per jaar gebundeld door de provincie behandeld, bij een wijziging van de werkingsgebieden van de omgevingsverordening. Zo worden alle wijzigingen in samenhang bezien en wordt voorkomen dat de totale omvang van het netwerk verandert. Grondeigenaren worden op de hoogte gesteld als een herbegrenzing van invloed is op hun perceel. 

Tips en contact

Heeft u een goed idee om de natuur in uw omgeving te versterken of een algemene vraag over het Natuurnetwerk? Laat het weten via het vragenformulier of neem contact op via regiebureaunnn@noord-holland.nl.