Natuurontwikkeling Diemerscheg

De provincie Noord-Holland verbetert de natuur in de Diemerscheg, een gebied ten oosten van Amsterdam, in Diemen, Weesp en Muiden. Op 4 locaties verbeteren we de natuurverbindingen of komt er nieuwe natuur. Hiermee vergroot het leefgebied van kleine (water)zoogdieren en vogels. Het project draagt bij aan Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is deels natuurcompensatie voor de bouwprojecten van Rijkswaterstaat.

Actueel

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de natuurontwikkeling Diemerscheg? Dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt via telefoonnummer: 0800 - 020 06 00 (gratis) of e-mail: infoDiemerscheg@noord-holland.nl

Kaart met projectlocaties A, B, C en D

Kaart deelgebieden Diemerscheg
Vergroot de kaart
 (pdf, 1.8 Mb).

De pijlen geven de routes aan die dieren afleggen, de zogenoemde migratieroutes. Op 4 locaties (donkergroen op de kaart) versterken we die, of komt er nieuwe natuur bij. Met de werkzaamheden wordt de Diemerscheg een sterke groene natuurverbinding.  

  • A Diemerbos, ten zuiden van de A9 bij Driemond, met restgebieden in de "oksel" van de snelwegen.
  • B Waterlandtak-West (boven de A1), voorheen liep hier rijkssnelweg A1 van het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht.
  • C Waterlandtak-Oost (onder de A1), voorheen liep hier de rijkssnelweg A1 tussen de Vecht en de spoorbrug bij Muiderberg.
  • D BOBM-polder, tussen de A1, A6 en de golfbaan in.

Uitgelicht