Herinrichting Diemerscheg

Ten zuiden van Amsterdam, verspreid over de regio Diemen, Weesp en Muiden, ligt een serie kleine en grotere groene gebieden: Diemerscheg. De provincie gaat deze gebieden herinrichten en verbeteren. Hiermee levert de provincie een belangrijke bijdrage aan de uitbreiding van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) en het compleet maken van een natuurverbinding tussen het Naardermeer en Waterland aan de noordkant van Amsterdam. De herinrichting is voor een deel ook natuurcompensatie voor de aanleg van nieuwe infrastructuur van Rijkswaterstaat.

Over het project

Het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) en het verhogen van de biodiversiteit zijn belangrijke speerpunten van de provincie. Door percelen om te vormen en in te richten voor de natuur wordt ruimte gemaakt voor nieuwe flora en fauna. Deze vernieuwde omgeving is straks geschikt als leefwereld voor de otter, bever en ringslang.

De provincie ontwikkelt in dit project deels natuur voor Rijkswaterstaat. Door de verlegging en verbreding van de A1 is op het voormalig tracé van de A1 ruimte ontstaan voor een natuurverbinding tussen de Vecht bij Muiden en de IJmeerkust bij Diemen. Het nieuwe gebied gaat onder andere bestaan uit natte hooilanden, ruige graslanden met brede sloten en rietoevers en is straks een belangrijk broed- en voedselgebied voor water- en moerasvogels.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de natuurontwikkeling Diemerscheg? Dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt via telefoonnummer: 0800 - 020 06 00 (gratis) of e-mail: infoDiemerscheg@noord-holland.nl

Kaart Diemerscheg deelgebieden

Bekijk de kaart 'Diemerscheg kaart deelgebieden'
Vergroot de kaart
 (pdf, 1.8 Mb). Het projectgebied is een lappendeken van gebieden die nu nog versnipperd liggen en straks met elkaar een verbindingszone gaan vormen. Op de overzichtskaart staan 4 gebieden: Diemerbos, Waterlandtak-West, Waterlandtak-Oost en de BOBM-polder.

  • Het Diemerbos ligt ten zuiden van de A9 (bij Driemond) en restgebieden in de oksel van de snelwegen.
  • Waterlandtak-West is het voormalige A1-tracé tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht.
  • Waterlandtak-Oost is het oude A1-tracé tussen de Vecht en de spoorbrug bij Muiderberg.
  • De BOBM-polder ligt tussen de A1, A6 en de golfbaan ingeklemd.

Uitgelicht