Natuurontwikkeling Diemerscheg

Ten zuiden van Amsterdam, verspreid over de regio Diemen, Weesp en Muiden, ligt een serie kleine en grotere groene gebieden: Diemerscheg. De provincie gaat deze gebieden herinrichten en verbeteren. Hiermee levert de provincie een belangrijke bijdrage aan de uitbreiding van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) en het compleet maken van een natuurverbinding tussen het Naardermeer en Waterland aan de noordkant van Amsterdam. De herinrichting is voor een deel ook natuurcompensatie voor de aanleg van nieuwe infrastructuur van Rijkswaterstaat.

Actueel

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de natuurontwikkeling Diemerscheg? Dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt via telefoonnummer: 0800 - 020 06 00 (gratis) of e-mail: infoDiemerscheg@noord-holland.nl

Kaart Diemerscheg deelgebieden

Bekijk de kaart 'Diemerscheg kaart deelgebieden'
Vergroot de kaart
 (pdf, 1.8 Mb). Het projectgebied is een lappendeken van gebieden die nu nog versnipperd liggen en straks met elkaar een verbindingszone gaan vormen. Op de overzichtskaart staan 4 gebieden: Diemerbos, Waterlandtak-West, Waterlandtak-Oost en de BOBM-polder.

  • Het Diemerbos ligt ten zuiden van de A9 (bij Driemond) en restgebieden in de oksel van de snelwegen.
  • Waterlandtak-West is het voormalige A1-tracé tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht.
  • Waterlandtak-Oost is het oude A1-tracé tussen de Vecht en de spoorbrug bij Muiderberg.
  • De BOBM-polder ligt tussen de A1, A6 en de golfbaan ingeklemd.

Fotogalerij

Uitgelicht