Gebiedsproces

Om de ambitie daadwerkelijk tot stand te brengen is de provincie een gebiedsproces gestart.

De hoofddoelen van dit gebiedsproces zijn:

  • het ontwikkelen van nieuwe natuur en het verbeteren van bestaande natuur
  • het optimaliseren van de agrarische structuur en de beheersituatie

Naast de provincie zijn onder andere de bewonersvereniging, Natuurmonumenten, Waterschap Amstel Gooi en Vecht/Waternet, Staatsbosbeheer en de ondernemersvereniging betrokken bij het ontwikkelen van de plannen. Via een brief zijn betrokken bewoners gevraagd zich aan te melden om de natuur in het noorden van de polder te ontwikkelen en voor lange tijd de beheren.

Ook zijn partijen opgeroepen mee te doen aan verbetering van de agrarische structuur in het gebied. Mogelijk in combinatie met het natuurbeheer. Verschillende partijen hebben aan deze oproep gehoor gegeven.

De uitvoering van het gebiedsproces loopt via 2 sporen:

  1. Een inrichtingsplan voor nieuwe natuur in het zuidelijke deel van de polder. Het eerste spoor is het opstellen van een natuurinrichtingsplan (inclusief beheer) voor het zuidelijk deel van de polder. Dit traject voert ingenieursbureau Royal Haskoning/ DHV uit in opdracht van de provincie Noord-Holland en in samenwerking met ecoloog Ron van ’t Veer.
  2. Natuurrealisatie noordzijde met agrarische structuurversterking. Het tweede spoor betreft het ontwikkelen van nieuwe natuur in het noorden van de polder in combinatie met het optimaliseren van de beheersituatie en het verbeteren van de agrarische structuur in het gehele gebied. Stichting Agrarische Structuurverbetering (STIVAS) voert de werkzaamheden voor dit spoor uit. Om de gestelde doelen te bereiken, is een vrijwillige kavelruil een mogelijk instrument. De provincie brengt hierbij ruim 70 hectare van haar grond in de polder in voor verkoop.
     

Uitgelicht