Dorpzicht

Natuurgebied Dorpzicht ligt in het noorden van Texel. Het natuurgebied is een unieke achtertuin voor bewoners van De Cocksdorp. Niet alleen wandelaars genieten van Dorpzicht, het is ook een populair natuurgebied bij vogelaars. Dorpzicht heeft een impuls gekregen. Het leefgebied van weidevogels en zeldzame orchideeën is versterkt en bezoekers hebben meer mogelijkheden om de natuur te beleven.

Wandelen en vogels spotten

De werkzaamheden aan Dorpzicht zijn klaar. Op 17 februari 2017 openden provincie Noord-Holland en partners samen met omwonenden het natuurgebied weer voor wandelaars en vogelliefhebbers.

De oude kreken zijn hersteld, een nieuwe kreek is aangelegd en een deel van de bovenste grondlaag met begroeiing is afgegraven. Het wandelpad is uitgebreid voor een rondje Dorpzicht. Wandelaars kunnen nu een wandeling van ongeveer 5 kilometer maken door het dorp De Cocksdorp en natuurgebied Dorpzicht. Het nieuwe vogeluitkijkpunt aan de kant van de Hoofdweg zorgt ervoor dat de bezoekers het natuurgebied nog beter kunnen beleven.

Verkoop provinciale grond

Natuurgebied Dorpzicht is grotendeels eigendom van Staatsbosbeheer, het resterende deel is van de provincie. Op dinsdag 14 februari 2017 is de provinciale grond (circa 26 hectare) van het gebied Dorpzicht openbaar verkocht. De verkoop past in het provinciale groene grondbeleid, waarbij iedereen die dat wil de kans krijgt om natuur te verwerven, in te richten en te beheren. Aan de verkoop zijn verplichtingen verbonden voor de inrichting van de natuur en het beheer.

Natuurontwikkeling Texel

De inrichting van Dorpzicht is onderdeel van het programma natuurontwikkeling Texel, waarmee de natuur op Texel een impuls krijgt.

Natuur in Dorpszicht. Foto van Staatsbosbeheer

Uitgelicht