Hanenplas

Natuurgebied Hanenplas ligt, net als Dorpzicht, in het noorden van Texel. De Roggesloot vindt hier haar oorsprong. Ook de duinvallei van de Hanenplas ligt in dit gebied.

Werkzaamheden afgerond

Hanenplas is het tweede opgeleverde natuurgebied, dat 15 juni 2018 feestelijk werd geopend met de partners en omwonenden. Natuurgebied Hanenplas in het noorden van Texel, via de Roggesloot verbonden aan Dorpzicht. Ook de duinvallei van de Hanenplas ligt in dit gebied.

Impuls voor de natuur

De werkzaamheden in Hanenplas hebben de natuur versterkt. De dichtgegroeide duinen worden weer open en valleien natter, zodat bijvoorbeeld de Parnassia weer volop kan gaan bloeien. De voedselrijke bodem in de duinvallei is verwijderd en de van nature aanwezige schelpenbanken zijn blootgelegd. Bosjes zijn verwijderd om de openheid van het gebied te herstellen en onder meer het foerageergebied van de velduil te versterken. De watergangen hebben natuurvriendelijke oevers gekregen. 

Beleving

Daarnaast zijn de mogelijkheden om het gebied te beleven versterkt. Een nieuw fiets- en ruiterpad leidt van de Postweg via de kreek van de Roggesloot naar de Slufter. Hiermee is beter zicht op de herstelde natuur. En op de grazers, die bij mooi weer genieten van hun verruimde drinkpoel.

Natuurontwikkeling Texel

De inrichting van de Hanenplas is onderdeel van het programma natuurontwikkeling Texel, waarmee de natuur op Texel wordt versterkt.

Natuur in Hanenplas. Foto van Staatsbosbeheer

Opening natuurgebied Hanenplas

Bekijk een filmpje van de opening van natuurgebied Hanenplas

Uitgelicht