Rapportage Nulmeting Waalenburg

(29 november 2018, zip, 216MB)

Rapportage nulmeting Waalenburg beschikbaar
In natuurgebied Waalenburg op Texel zijn gedurende een jaar metingen verricht aan de grondwaterstand en oppervlaktewater, waarvan nu de gegevens beschikbaar zijn.
Met de metingen van een uitgebreid peilbuizennetwerk kan een zogenoemde ‘nulmeting’ worden vastgesteld: een referentiesituatie van de huidige situatie.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Rapportage Nulmeting Waalenburg (29 november 2018, zip, 216MB)

Uitgelicht