Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rondom de projecten in het Oostelijke Vechtplassengebied? Dit kan op verschillende manieren.

Aanmelden nieuwsbrief

De projectorganisatie Oostelijke Vechtplassen verstuurt 4 keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven?

Actueel

Nieuwsberichten over de projecten in het Oostelijke Vechtplassengebied zijn te vinden onder Nieuws

Inloopbijeenkomsten, workshops, ateliersessies en integratiebijeenkomsten

Ten minste 2 keer per jaar organiseren de samenwerkende partijen een inloopbijeenkomst om inwoners te informeren over de projecten in het Oostelijke Vechtplassengebied. Voor (deel)projecten organiseren projectleiders soms ook aparte workshops, ateliersessies of integratiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten kondigt de projectorganisatie aan via de nieuwsbrief van Oostelijke Vechtplassen en op de website www.vechtplassen.nl
 

Uitgelicht

Contact

Voor vragen over de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.