Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is een gezamenlijk programma van 21 partijen: (semi)overheden, bewoners- en natuurorganisaties en ondernemers. Deze partijen hebben in 2017 de intentie uitgesproken om een groot aantal problemen in dit gebied samen aan te pakken. Hiervoor investeren de ondertekenaars ruim 77 miljoen euro.

De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in 2 documenten: het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen. 

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

In het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (pdf, 539kB) is de ambitie uitgesproken om voor een periode van 10 jaar (2017–2027) samen te werken aan een forse kwaliteitsverbetering van natuur en landschap, recreatie en toerisme en de leefomgeving in het gebied. Hierdoor worden de Oostelijke Vechtplassen verder ontwikkeld  tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied, waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken.

Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen

Voor het uitvoeren van het Gebiedsakkoord is een Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen 2017-2027 (pdf, 2MB) opgesteld. Het Uitvoeringsprogramma bevat een overzicht van de projecten en een planning voor hun uitvoering.

Voortgangsrapportage

Jaarlijks wordt voor het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen een voortgangsrapportage opgesteld. De voortgangsrapportage laat de stand van zaken, de financiële voortgang en de bevindingen op het gebied van draagvlak en uitvoeringskracht zien. 

Bekijk de laatste voortgangsrapportage:

Uitgelicht

Contact

Voor vragen over de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.