Thema's & projecten

Ontwikkelen vrijetijdslandschap

Het ontwikkelen en versterken van een vrijetijdslandschap in de Oostelijke Vechtplassen waar bewoners en bezoekers de unieke kwaliteiten (historisch landschap, natuur, cultuur, water) van het gebied volop kunnen beleven.

Fietsers aan de waterkant

Projecten ontwikkelen vrijetijdslandschap
Project Verantwoordelijke partij
Recreatieve routes en natuur-en landschapsbeleving Regio Gooi en Vecht en partijen
Vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart  Gemeente Wijdemeren
Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums Kanaal Provincie Noord-Holland
Onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid Gemeente Wijdemeren en gemeente Stichtse Vecht
Van dorpslint naar recreatieboulevard Gemeente Wijdemeren en gemeente Stichtse Vecht
Aanpak baggeropgave Provincie Noord-Holland
Aanpak zwevend slib en waterplanten Waterschap
Herstel & duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten Gemeente Stichtse Vecht

 

Versterken ecologische waarden

Het versterken van de ecologische waarden van het gebied zodat een aaneengesloten robuust netwerk van natuurgebieden ontstaat met potenties voor de ontwikkeling van topnatuur.

Mesotrofe verlanding

Projecten versterken ecologische waarden
Project Verantwoordelijke partij
Realiseren Nationale Natuurnetwerk (NNN) Provincie Noord-Holland
Realiseren ecologische verbindingen tussen gebieden Provincie Noord-Holland
Verbeteren waterkwaliteit Waterschap
Nieuw habitat moerasvogels en botanische waarden op privaat eigendom Privaat
Verkenning nieuwe natuurgebieden Provincie Noord-Holland
Natuureilanden Provincie Noord-Holland
Verlanding Nog niet bekend
PvA populatiebeheer ganzen Provincie Noord-Holland
(nood)maatregelen ganzenvraat t.b.v. Grote Karekiet Provincie Noord-Holland
Bestrijding exoten Provincie Noord-Holland

 

Transformatie recreatiesector

Het in gang zetten van een transformatie van de recreatiesector waarbij de sector groeit naar een sterke economische sector die in staat is de diversiteit in het recreatief aanbod te vergroten.

Zitje aan het water

Projecten transformatie recreatiesector
Project Verantwoordelijke partij
Gebiedsloods Transitieteam onder leiding van de provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht
Transitieteam recreatie & toerisme Transitieteam onder leiding van de provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht
Pilot/verkenning BIZ Transitieteam onder leiding van de provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht
Integreren recreatie en natuur Partijen

 

Uitgelicht