Projecten

Bij het verbeteren van het Oostelijke Vechtplassengebied staan 3 doelstellingen centraal: het ontwikkelen en versterken van de Oostelijke Vechtplassen als vrijetijdslandschap, het versterken van de ecologische waarden van het gebied en het in gang zetten van de transformatie van de recreatiesector.

Deze doelen zijn onderverdeeld in diverse projecten. Deze projecten vormen een samenhangend pakket aan maatregelen, gericht op een complete kwaliteitsverbetering in het gebied.

Ontwikkelen vrijetijdslandschap

De komende jaren wordt het Oostelijke Vechtplassengebied verder ontwikkeld tot ‘vrijetijdslandschap’: een aantrekkelijk en toegankelijk groen gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Met een breed aanbod aan vrijetijdsactiviteiten, met publieke en private recreatieve voorzieningen van goede kwaliteit en met talrijke mogelijkheden om het gevarieerde waterrijke (cultuur)landschap, met topnatuur en sporen van een rijke historie, volop te beleven. Met een aantal investeringsprojecten en processen willen de samenwerkende partijen het vrijetijdslandschap versterken. Het gebied wordt toegankelijker, aantrekkelijker en bekender gemaakt, met voorzieningen en activiteiten die passen bij de schaal en het karakter van het gebied.

Projecten:

Versterken ecologische waarden

De Oostelijke Vechtplassen zijn een Natura 2000-gebied. Het Oostelijke Vechtplassengebied is en blijft in de toekomst een gebied waar altijd een directe relatie is tussen natuur en menselijk gebruik. We zijn met elkaar aan zet voor een juist en duurzaam gebruik van het gebied. Alleen zo worden de hoge natuurwaarden behouden en verbeterd en kan ervoor gezorgd worden dat de negatieve invloeden zoveel mogelijk worden tegengegaan. Het doel is om de ecologische waarden van het gebied te versterken zodat een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden ontstaat (het zogenoemde Natuurnetwerk Nederland, NNN), met potentie voor de ontwikkeling van topnatuur.

Projecten:

Transformatie recreatiesector

Partijen en recreatieondernemers werken samen aan een breder en aantrekkelijker aanbod voor toeristen en dagrecreanten om het unieke plassengebied volop te kunnen beleven. Doel hiervan is een vitale recreatiesector en eigentijdse voorzieningen waardoor het gebied ook voor inwoners aantrekkelijk blijft.

Projecten:

Uitgelicht

Contact

Voor vragen over de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.